Carol Okupniak, Drexelin yliopiston hoito- ja terveysalan laitoksen
kliinisen simulaation ja käytännön (CICSP)
keskuksen johtaja sanoo, “Minä pidän
työstäni. Oma urani alkoi kun teknologian kehitys oli vielä alussa, ja olen nähnyt
terveydenhuollon vähittäisen muutoksen. Tuntuu aivan oikealta, että olen
mukana muuttuvassa hoitajien koulutuksessa
simulaation käytön myötä.


Okupniak suoritti Laerdalin PROMPT-synnytys
simulaattorin betatestauksen CICSP:n uudessa potilassimulaatiokeskuksessa
valmistumassa olevien hoitajaopiskelijoiden kanssa. Neljännesvuosittain opiskelijat kiertävät
simulaatiolaboratorioon kahta kliinistä synnytyssimulaatiopäivää
varten. Okupniak kertoo, että "PROMPT-
kokeesta saatu palaute oli hämmästyttävän myönteistä. Sekä tiedekunta että
opiskelijat pitivät sitä parempana kuin aiemmin käyttämäämme
simulaattoria. Tiedekunta haluaisi mielellään, että tämä olisi osa
simulaatiotarjontaa mahdollisimman monissa tutkintoon johtavissa
ja jatkotutkinto-ohjelmissa.”


Hybridisimulaatio tarjoaa vahvempaa todentuntuisuutta

PROMPT-synnytyssimulaattorin käyttö yhdessä ammatti
näyttelijöiden kanssa, jotka esittivät potilaita (synnyttävää naista ja tämän samaa sukupuolta
olevan kumppania), otettiin osaksi opinto-ohjelman mukaisia simulaatioita
kuten normaalisynnytykset, imetys ja vastasyntynteen hoito.
Ennen lukukauden keskivaihetta, opiskelijat käyttivät täysikokoista simulaattoria
normaalin synnytyksen opiskeluun. Tämän jälkeen opiskelijat käyttivät PROMPT-
simulaatiota vaikean synnytyksen harjoitteluun: komplikaatioita
olivat muun muassa hartiadystokia, jossa vaaditiin kahta otetta ennen vauvan ulos pääsyä
, sekä synnytyksen jälkeinen verenvuoto. “Koskaan ei tiedä
mitä polttojen ja synnytyksen aikana voi tapahtua, ja opiskelijat
pystyivät kokemaan sen”, Okupniak kertoo.
Opiskelijat vertasivat aiemmin käytettyä kokovartalosimulaattoria
hybridisimulaatioon (PROMPT-synnytyssimulaattorilla ja
standardisoiduilla potilailla) ja kertoivat jäljemmin mainitun monista eduista:
- “Potilaan todelliset reaktiot antavat paremman kuvan
siitä mitä henkilöiden välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuu.”
- “Näyttelijät tekivät simulaatiosta paljon todellisemman, mikä sai
opiskelijat ajattelemaan kriittisemmin.”

- “Synnytys eteni luonnollisemmin, ja käytännön
kokemus on aina luentoa parempi.”
Opiskelijoiden evaluaatioissa korostuivat myös
PROMPT-hybridisimulaation koulutuksellinen arvo:
- “Se antaa ylimääräistä käytännön kokemusta
muutamassa minuutissa, siinä missä oikeiden synnytysten kulku ja aikataulu on epävarma.”
- “Se saa ajattelemaan enemmän todellisia kokemuksia
kuin muovisia nukkeja.”
- “Se tuo lähemmäksi todellisia tilanteita – sellaista tarvitaan lisää!”

 

Suunnitelmia ja suosituksia tulevista koulutuksista

Okupniak suosittelee sikiömonitorin käyttöä
PROMPT-synnytyssimulaattorin kanssa, jotta opiskelijat huomaisivat vitaalitoiminnoissa
tapahtuvat muutokset. Hän korostaa myös, että standardisoitujen potilaiden koulutuksen
tulee olla hyvin täsmällistä.


“Me harjoittelimme, opetimme heitä roolileikein ja kävimme simulaation läpi
oppiaineen kanssa. Näyttelijöiden katseltua
skenaarion jälkeistä videota, he ymmärsivät etteivät he saa puhua tai
nauraa supistusten aikana, ja säädimme jalkojen asentoa
todenmukaisemmaksi,” Okupniak kertoo. “Ajan myötä tilanteet ovat
muuttuneet yhdenmukaisemmiksi. Samojen näyttelijöiden käyttö on oikea ratkaisu,
koska he pystyvät toistamaan samoja skenaarioita ja suoriutumaan niistä paremmin. Siitähän
simulaatiossa on kyse, jatkuvasta kehittymisestä.”


PROMPTia suunnitellaan parhaillaan oppiaineiden rajat ylittävään koulutukseen
erikoistuville lääkäreille, jotka ovat kiinnostuneet force monitoring -toiminnasta, ja oppiaine on pyytänyt
lisäystä tutkintoon opiskelevien synnytyslääkäreiden päivien määrään hybridisimulaatiota varten.