Gordon E. Inman College of Health
Sciences & Nursing -oppilaitoksessa simulaatiota ollaan yhdistämässä
opinto-ohjelmaan monien erilaisten oppimistavoitteiden tueksi. Simulaatioyksikön
johtajan Beth Hallmarkin mukaan, “Olemme integroimassa
moniammatillista simulaatiota kaikkiin opinto-ohjelmiimme.
Tavoitteenamme on saada lääkärit aktiivisesti potilasvuoteen viereen
vähintään yhteen skenaarioon joka vuosikurssilla.” Parhaillaan käydään keskusteluja
Nashvillen lääketieteen oppilaitosten kanssa, jotka tarjoavat erikoistumiskoulutusta
. Tällöin erikoistuvat lääkärit voisivat harjoitella taitojaan
yhdessä hoitajaopiskelijoiden kanssa vuoden ajan.

Hoitotieteen ja draaman opettajat kehittävät yhdessä
kurssia muita aineita kuin draamaa pääaineenaan opiskeleville
luonnenäyttelemisessä ja onnettomuuksien lavastamisessa. Nämä opiskelijat
toimisivat standardisoituina potilaina simulaatioissa sekä uudessa
oikeustieteellisessä oppilaitoksessa, joka avautuu syksyllä 2011.


Osa simulaatiokoulutuksissa saatavasta kokemuksesta tulee laboratorio-olosuhteissa, osa
taas korvaa perinteiset kliiniset opetustunnit. Laboratorioista löytyy SimMan®,
SimBaby™, SimMan® 3G sekä VitalSim® -nuket, joita
käytetään eri opinto-ohjelmissa. Uudessa
terveyden tutkimuksen ja obstetriikan laboratoriossa on kahdeksan tutkimusaluetta
tutkintoa tai jatkotutkintoa suorittaville sekä oma synnytysten simulointiin tarkoitettu tila
, jossa opiskelijat työskentelevät PROMPT-synnytyssimulaattorilla
sekä SimNewB™:n kanssa.


Hoitotieteen apulaisprofessori Beth Youngblood kertoo, että opiskelijat
käyttivät innokkaasti PROMPT-synnytyssimulaattoria. “Yksi mukava ominaisuus on,
että synnytyksen nopeutta voi säädellä opiskelijoiden tiedon tason ja osaamisen mukaan.
Hybridisimulaatioissa potilaana on obstetriikan laitoksen jäsen,
joka ymmärtää synnytykseen liittyviä liikkeitä ja asentoja sekä synnytyksen edistymistä.
Simulaationuket eivät välitä, – mutta todelliset potilaat kyllä; jos
pitäisit "mainostauon" antamalla opiskelijoille uusia ohjeita ja muuttaisit
tapahtumien kulkua uuden informaation perusteella. Simulaation avulla voimme
tunnistaa läheltä piti -tilanteita ja varsinaisia virheitä, mikä luo läpinäkyvyyden
kulttuuria.”

Intensiivisinä perehtymispäivinä on tarjolla paljon kokemusta

“Supersimulaatiolauantaisin”, kun käytössä on PROMPT ja
moniammatilliset synnytysskenaariot, opiskelijat
kohtaavat monia pienemmän tai suuremman riskin tilanteita,kuten
napanuoraprolapsi, ennenaikainen synnytys, hartiadystokia ja osittainen
placenta previa. Kolme opiskelijaa toimii yhden vastuuhoitajan roolia näyttelevän henkilökunnan
jäsenen ja kliinisen
ohjaajan kanssa. Opiskelijat saavat nopean potilasraportin
ja ryhtyvät interventioon, mitä seuraa raportti, arviointi ja jälkiarviointi (debriefing).
Opiskelijat käyvät läpi erilaisia skenaarioita ja kerovat toisilleen,
mitä he ovat oppineet.


Youngblood sanoo, “Opiskelijat pitävät simulaatiosta ja kun heiltä kysyy
‘oletteko hoitaneet todellisia potilaita tällaisissa tilanteissa?’,
kaikki sanovat ei. Se antaa heille mahdollisuuden kokea asioita, joita he eivät ole sairaalassa
kokeneet.”


Huonoa simulaatiota ei ole, vain oppimismahdollisuuksia

“Olen sanonut opiskelijoille, että suurisuuntaiset tavoitteet ovat hyvä asia sinänsä, mutta kannattaa aloittaa pienestä.
Huonoa simulaatiota ei ole olemassakaan. Vaikka pettymyksiä
koetaankin kun simulaatio ei sujunut suunnitellusti
, tapahtuneesta voi silti oppia,” Youngblood
jatkaa. "Simulaatioita on kolme: yksi jota seurataan, se
jossa on mukana ja se jonka olisit halunnut tehdä ja jota mietit kotimatkalla.
Samaa simulaatiota ei voi tehdä koskaan
kahdesti, ja jälkiarvion aikana opiskelijoiden kanssa on aina
jotakin muuta opittavaa.”


Hallmark työskentelee myös äskettäin muodostetussa Tennessee
Simulation Alliancessa ja kertoo toimintakomitean
tekevän työtä ammattienvälisen koulutuksen edistämiseksi uuden
Institute of Medicinen (IOM) raportin, "The Future
of Nursing" mukaisesti.