Uusi Mater Children’s Hospital (MCH) -sairaala avattiin virallisesti Brisbanessa toukokuussa 2001. Sillä on vuorokauden ympäri päivystävä ensiapuosasto, tehohoito-osasto, modernit leikkaussalit sekä kattavia osasto- ja avohoitopalveluja.

Vuosittain sairaalan eri osastoilla hoidetaan yli 15 000 lasta, ja avohoidossa olevia lapsipotilaita on yli 120,000. Lisäksi 32 000 lasta vuodessa saa ensiapua. Lasten ensiapuosasto onkin koko Queenslandin ruuhkaisin.

 

Pediatriset sydänpalvelut

MCH:n simulaatiokouluttaja Andrew Heasley kertoo, että simulaatiotekniikka otettiin käyttöönb sairaalassa vuonna sen jälkeen, kun Queenslandin pediatriset kardiologian palvelut’ siirtyivät uuden MCH-sairaalan tiloihin. 

Koska vain harvalla MCH:n henkilökuntaan kuuluvalla oli riittävästi koulutusta pediatrisessa kardiologiassa, siirrosta aheutui sairaalalle tuntuva pätevyyspula. Tämän seurauksena Andrew tiimeineen turvautui kehittyneeseen simulaatioteknologiaan pystyäkseen hallitsemaan riskejä.

Simulaatioteknologian avulla MCH:n johto pystyi nopeasti päivittämään hoitohenkilökuntansa osaamisen turvallisessa ja helppokäyttöisessä ympäristössä. 

Lopputulokset olivat niin onnistuneita, että simulaatiokoulutus jäi pysyväksi toimintamuodoksi. Nyt sitä käytetään muiden opetusmenetelmien tukena useimmissa työpajoissa ja koulutuksissa sairaalan sisällä.

 

Erikoiskoulutusta

Andrewin mielestä simulaatiotekniikan suurimpia etuja on, että sillä voidaan harjoitella erikoisalueita kuten ECMO ja elvytys: "Simulaation avulla voidaan luoda todellisuuden kaltaisia tilanteita erikoistiimejä varten ja arvioida niiden selviytymistä tositilanteista", hän sanoo.

Andrew huomauttaa myös, että simulaatiotekniikalla on suuri merkitys myös potilasturvallisuuden kannalta: "Kun henkilökunta saa harjoitella ensin nukella, voimme huomata ongelmatilanteet jo etukäteen. Simulaatiotekniikan avulla on mahdollista tunnistaa potentiaalisia kliinisiä ongelmia ja puutteita jo koulutusvaiheessa", hän lisää. 

Simulaation toinen hyödyllinen elementti on, että kouluttajat kykenevät laatimaan epätavallisia tilanteita ja harvinaisia tapahtumia, joissa koulutukseen osallistuvat joutuvat toimimaan. Simulaation avulla pystytään pureutumaan erikoistilanteisiin ilman, että harvinaisia tositilanteita saadaan odottaa vuosia. Andrewin mielestä tämä ominaisuus "soveltuu loistavasti tiimien ja johtajien koulutukseen ja roolipohjaiseen oppimiseen".

 

Tie eteenpäin

Sen jälkeen kun simulaatio otettiin käyttöön osana riskien hallintaa, sitä on alettu hyödyntää koko MCH-sairaalassa. Andrew kertoo, että vaikka aluksi henkilökunnan keskuudessa emmittiin tekniikan käyttöönottoa, siitä on nyt tullut osa normaalia koulutusta.

Lisäksi Andrew'lla on ajankohtainen neuvo sairaaloille ja koulutuskeskuksille, jotka aikovat aloittaa simulaatiokoulutuksen. Ensiksi hän suosittelee valitsemaan henkilökunnasta jonkun, joka toimii simulaatiokoordinaattorina, "jotta koulutusten määrä lisääntyisi ja jotta ne toteutuisivat". Toiseksi hän pitää tärkeänä, että simulaatioille olisi varattu pysyvä tila, jossa esim. nuket voisivat olla aina toimintavalmiina. "Kun kaikki välineet ja nuket ovat valmiina tietyssä paikassa, koulutuksia voidaan toteuttaa nopeammin ja spontaanisti. Ilman varta vasten osoitettua tilaa se ei onnistu." 

 

Huomaa: Materin simulaatiokoulutukset toteutetaan yhteistyössä Queensland Skills Development Centre -keskuksen kanssa.