Southern Health on Victorian suurin terveysasema. Sen neljällä Melbournen kampuksella on yli 12 000 kliinistä henkilökunnan jäsentä ja sillä on yksi suurimmista ja edistyksellisimmistä simulaatiokeskuksista koko Australiassa.

Vuonna 1997 perustettu Southern Health Simulation Centre oli yksi ensimmäisistä laatuaan koko eteläisellä pallonpuoliskolla. Tämä keskus huolehti aluksi pelkästään anestesiahenkilökunnan koulutustarpeista. Keskuksen alkupisteenä oli sairaalan anestesiaosaston siemenrahoitus.

Keskus on toiminut menestyksekkäästi jo yli kymmenen vuotta ja sen avulla monet eri terveysalan ammattilaiset saavat mahdollisuuden harjaannuttaa osaamistaan. Näitä ovat lääketieteen opiskelijat, vastavalmistuneet ja työelämään siirtyvät, erikoistuvat lääkärit sekä hoitajat koko Southern Healthin alueella.

 

Pienemmät riskit

Johtavan tutkijan Stuart Marshallin mukaan simulaatiokoulutuksella on tärkeää, jotta Southern Health voisi sitoutua vähentämään kliinisiä riskejä ja parantamaan potilaiden turvallisuutta.

Kun koulutukseen osallistuvat saavat mahdollisuuden harjoitella ‘todellisissa’ kliinisissä ympäristöissä kuten leikkaussaleissa, ensiapuosastoilla, vuodeosastoilla ja synnytyssaleissa Southern Health Simulation Centre antaa opiskelijoille ja opettajille ainutkertaisen mahdollisuuden tutkia omia toiminta- ja kommunikaatiotapojaan erilaisissa kliinisissä tilanteissa.

Simulaatioharjoitukset ovat näin osa opetusohjelmaa ja niissä opitut asiat siirtyvät kliiniseen työhön ja näkyvät turvallisempina työolosuhteina ja parempana potilasturvallisuutena.

Marshallin mukaan interventioiden kehittely simulaatiokeskuksessa ja niiden siirtäminen sairaalaympäristöön on äärimmäisen hyödyllistä. "Meillä oli äskettäin erittäin onnistunut simulaatio, jossa keskityttiin puhelimitse tapahtuvaan viestintään. Pystyimme laatimaan sen avulla selkeitä, sairaalaympäristöön soveltuvia kommunikointitapoja. Kartoitimme tarpeet ja laadimme alkustrategian simulaatiokeskuksessa, ja sen jälkeen aloimme toteuttaa sitä pienissä sairaalaryhmissä ennen kuin toteutimme sen laajassa, koko sairaalan mittakaavassa."

 

Opiskelijoiden odotukset

Hoitaja- ja lääkäriopiskelijat Southern Healthin eri kampuksilla pitävät simulaatiota itsestään selvänä osana lääketieteellistä koulutusta. Marshallin mukaan kaikki Southern Healthin opiskelijat saavat simulaatiokoulutusta opintojen alkuvaiheesta alkaen.

He ovat jo niin tottuneita sen tekniikkaan ja päämääriin, että se on heille täysin luonnollista: "Simulaation avulla on helppo innostaa opiskelijoita. Suurin osa heistä odottaa pääsevänsä harjoittelemaan tämän tekniikan avulla ja he arvostavat sitä suuresti, Marshall kertoo.

 

Vertikaalisesti integroitua koulutusta

Southern Healthin päätös integroida simulaatiokoulutus vertikaalisesti koko koulutusohjelmaan on uusi standardi Australian simulaatiokoulutuksesta. Samalla se on yksi eteläisen pallonpuoliskon ensimmäisiä simulaatiokeskuksia, jossa koulutusta annetaan koko opinto-ohjelman ajan.

Simulaatioteknologiasta eivät hyödy pelkästään opiskelijat ja potilaat. Laadukkaiden terveydenhuoltopalveluiden tarjoaminen muuttuu koko ajan monimutkaisemmaksi. Siksi eri ammattilaiset kokemuksesta ja tasosta riippumatta käyttävät hyödykseen simulaatiotekniikkaa pitääkseen yllä kliinistä pätevyyttään ja hankkiakseen ja siirtääkseen uusia tietoja ja taitoja käytettäväksi työssä.

Southern Health on sitoutunut siirtämään simulaatiotekniikan henkilökunnan ja opiskeljoiden jokapäiväiseen elämään sen sijaan, että se käyttäisi sitä vain rinnakkaisena opetusmenetelmänä. Simulaatiokursseja järjestetään eri alojen ammattilaisille ja eri vaiheessa oleville opiskelijoille: tutkinto-opiskelijoille, sairaalan nuoremmalle ja vanhemmalle henkilökunnalle, ensiapuosaston hoitajille ja lääkäreille, anestesialääkäreille ja hoitajille, kätilöille ja synnytysosaston henkilökunnalle, kansainvälisille lääketieteen tutkinto-opiskelijoille, ensihoitajille, maaseudulla työskenteleville yleis- ja anestesialääkäreille sekä muulle anestesia/heräämöhenkilökunnalle.