SimManager™

SimManager Banner

OPTIMOI OPPIMISKOKEMUKSEN

SimManager™ on kokoelma verkkotyökaluja, joilla saat simulointikoulutusaineistostasi entistä enemmän irti. SimManager on paljon muutakin kuin työkalu resurssien hallintaan ja tietojen arkistointiin. Sen avulla voit myös vaikkapa tarkastella tuloksia, analysoida ja hallita tietoja sekä luokitella tutkimuksia. SimManager auttaa hyödyntämään kaiken saatavilla olevan tiedon mahdollisimman tehokkaasti. SimManager-alustan tarjoaman kokonaisratkaisun avulla

 • parannat jokaisen oppilaan oppimiskokemusta
 • saat kokonaiskuvan oppilaiden suorituksista
 • selkeytät koulutusten suunnittelua ja valmistelua
 • optimoit resurssien seurannan ja käytön.

 

ORGANISOISimManager Organize
Puitteet onnistuneelle opetukselle

Mitä tahansa opetusta suunniteltaessa on tärkeää, että kaikki tarvittavat resurssit ovat saatavilla, jotta koulutusprosessista saadaan mahdollisimman tehokas. SimManager on verkkopohjainen alusta, joka tarjoaa kokonaisratkaisut simuloinnin ja opetuksen toteutukseen ja hallintaan, mukaan lukien

 • SimStoren™ sekä itse tekemäsi skenaariot ja sisällöt
 • harjoitusnuket ja muut simulointiympäristöt
 • koulutustilat ja -resurssit
 • aikataulun laatiminen osanottajien, kouluttajien ja simulointikeskuksen hallinnon kanssa vuorovaikutteisen kalenterin avulla
 • oppitunnit, kurssit ja kurssikokonaisuudet kattavan kalenteritoiminnon avulla
 • oppimistapahtumien integrointi Outlookiin™.

 

INTEGROISimManager Integrate
Oppimisympäristön kokonaisvaltainen hallinta

Simulointiaineiston kokoaminen on vain yksi osa opetuskokemusta. Jotta oppimistilaisuuksista saataisiin mahdollisimman tehokkaita, tekemäsi havainnot pitää suodattaa ja järjestää siten, että niistä saadaan irti kaikki käytettävissä oleva tieto. SimManager on kokonaisvaltainen ratkaisu kaiken simulointi-, aikataulu- ja koulutusaineiston hallintaan, seurantaan ja järjestämiseen. SimManagerin avulla voit

 • ladata järjestelmään jälkipuintitiedostoja
 • järjestää simulaation osanottajat ryhmän ja roolin mukaan
 • integroida järjestelmän saumattomasti SimView™-ratkaisuun ja potilassimulaattoreihin
 • antaa oppilaiden ja kouluttajien käydä läpi omat tekstinsä ja jälkipuintikommenttinsa
 • tarkastella, varustaa muistiinpanoin ja pisteyttää simulaattorisuorituksia etäyhteyden välityksellä.

 

KOULUTASimManager Educate

SimManager-alusta antaa käyttöösi integroidun kokonaisratkaisun simulointiresurssien, -laitteiden, -oppilaiden, -sisältöjen ja -arviointien hallintaan, jotta voit keskittyä olennaiseen eli opettamiseen. Täysin integroidun kurssimateriaalikirjaston avulla voit käyttää, kehittää ja hallita erityistarpeisiisi räätälöityä sisältöä:

 • kurssikokonaisuuden laatiminen ja hallinta
 • kurssin laatiminen
 • automatisoidut harjoitustehtävät
 • verkkopohjainen oppiminen
 • verkkokurssi- ja simulointisisällöt
 • itse tehtyjen ja SimStoren skenaarioiden hallinta.

 

SAAVUTA TULOKSIASimManager Perform
Ota kaikki irti jokaisesta opetustilanteesta

SimManager-alustaa käyttämällä organisaatiosi saa välineet simulointitehtävien ja -sisältöjen sekä oppimistapahtumien entistä tehokkaampaan hallintaan ja organisointiin. Tämän ansiosta

 • koulutuksen tehokkuus paranee
 • nykyisten simulointi- ja koulutustilojen käyttö tehostuu
 • voit arvioida ja dokumentoida suoritusten paranemista ajan kuluessa
 • voit vertailla tuloksia ja nostaa vertailun perusteella vaatimustasoa
 • voit seurata suoritusten paranemista

 

ONNISTU

Työkalut, joilla jokainen simulointikoulutus onnistuu ...ja jotka auttavat pelastamaan ihmishenkiä

Onnistumista voi mitata monella tavalla, mutta viime kädessä ratkaisee vain se, missä määrin organisaatiosi pystyy todella auttamaan ihmisiä.
SimManager-sovellus antaa sinulle välineet koota tehokkaasti yhteen, hallita, aikatauluttaa ja jakaa simulointi- ja oppimisresursseja keskitetysti yhden alustan kautta.
SimManagerin avulla koottuja tietoja hyödyntämällä voit aiempaa nopeammin sopeuttaa opetuksesi organisaation tai osaston erityistarpeisiin niin, että onnistut varmasti. 


 

SimCenter koostuu viidestä täysin yhtenäisestä osasta. Katso SimCenter video täältä ›

simcenter-logo