Laerdal ennen ja nyt

Laerdal Medical AS aloitti toimintansa vuonna 1940 pienenä kustantamona, joka erikoistui postikortteihin ja lasten kirjoihin. Yritys laajensi kuitenkin toimintaansa pian puisten lelujen valmistamiseen. Viisikymmentäluvun alussa yritys käytti pioneerihenkisesti valmistusmateriaalina pehmeitä muoviyhdisteitä ja ansaitsi miljoonia elävältä näyttävillä nukeillaan ja “huonekaluystävällisillä” leikkiautoillaan.

 Lelujenvalmistuksella hankittu tietotaito avasi uusia mahdollisuuksia tuottaa todenmukaisia simulointeja. Ensiapu- ja ensihoitolääketieteestä ja niihin liittyvästä koulutuksesta tuli päätoimialamme. Liiketoiminnan suunnan muutosta symboloi 1890-luvun lopulla menehtynyt nuori tyttö.

Seine-joen tyttö

Tuhatkahdeksansataaluvun vaihteessa nostettiin Pariisissa Seine-joesta nuoren tytön ruumis. Mitään merkkejä väkivallasta ei löytynyt, joten tytön oletettiin riistäneen itseltään hengen. Tytön henkilöllisyyttä ei kyetty selvittämään, joten hänen kasvoistaan tehtiin ajan tavan mukaan kuolinnaamio. Nuoren tytön herkkä kauneus ja eteerinen hymy syvensivät hänen kuolemansa mysteeriä.

 Mysteerin ympärille kehittyneitä romanttisia tarinoita julkaistiin. Yhden tällaisen tarinan mukaan tytön kuoleman syynä oli romanssi vailla vastarakkautta. Tämä tarina saavutti suosiota joka puolella Eurooppaa, samoin kuin kuolinnaamiosta valmistetut kopiot.

Traagisesta naamiosta ’’kiss of life’’ (suusta-suuhun) – menetelmään.

Vuosikymmeniä myöhemmin Seinen tyttö herätettiin uudestaan eloon, kun Åsmund S. Lærdal alkoi kehittää tehokkaita apuvälineitä suusta suuhun elvytyksen opettamiseen.

Traagisella tavalla varhain menehtyneen tytön tarina liikutti häntä syvästi ja hän käytti tytön kasvoista tehtyä kuolinnaamiota uuden elvytysharjoitusnukkensa Resusci Annen kasvojen mallina. Hän oli vakuuttunut, että ihmisen kokoinen ja oloinen harjoitusnukke motivoisi opiskelijoita tehokkaammin oppimaan tämän hengenpelastusmenetelmän.

Laupias samarialainen

Resusci Anne – harjoitusnuken lanseeraamisen myötä yhtiö omistautui edistämään elvytys- ja ensihoitotoimintaa. Lelujen valmistamista ei enää pidetty yhtä tärkeänä kuin ennen, joten yhtiö tarvitsi uuden, uutta missiota kuvaavan logon.

Valitsimme keulakuvaksemme ikivanhan legendan – Laupiaan Samarialaisen. Logomme kuvastaa tarua, jonka mukaan ohikulkevan matkamiehen epäitsekäs myötätunto ja huolenpito pelastivat täysin vieraan ihmisen hengen. Hänen asenteensa, empatiansa ja toimintansa inspiroivat kaikkea mitä teemme ja kehitämme.

Vuosikymmenten kehitystyö

Kuusikymmentäluvulla alettiin sairaalaolosuhteiden ulkopuolinen ensihoitolääketiede nähdä pitkälle edistyneen sairaalahoidon yhtenä ulottuvuutena. Edistääkseen näiden ajatusten käyttökelpoisuutta tositilanteissa Laerdal Medical kehitti helposti mukana kuljetettavaa välineistöä ventilointiin ja ilmateiden tarkistamiseen, sekä aloitti perinteeksi muodostuneen tavan tarjota välineistöä yhdessä sitä täydentävien harjoitusapuvälineiden kanssa.

Laerdalin akuuttilääketieteen säätiö, Foundation for Acute Medicine perustettiin vuonna 1980. Säätiö on vuosien varrella tukenut lukemattomia tutkimus-, koulutus- ja julkaisuhankkeita.

Varhaisessa vaiheessa tapahtuvan defibrilloinnin osoitettiin 1980-luvulla selkeästi nostavan sairaalan olosuhteiden ulkopuolella sydänkohtauksen saaneiden potilaiden hengissäselviytymisprosenttia. Tilastot käynnistivät puoliautomaattisen HeartStartdefibrillaattorimme kehitystyön. HeartStart teki sairaankuljetushenkilöstölle mahdolliseksi antaa elintärkeää hoitoa ilman pitkää koulutusrupeamaa.

1990-luvulla Stifneck – kauluksemme mahdollistivat turhien, kaularangan vahingoittumisesta johtuvien lisävammojen ja vammautumisten syntymisen.

Tammikuussa 2000 Laerdal laajensi yhteistyötään texasilaisen Medical Plastics Laboratiories Inc. (MPL) – yhtiön kanssa siirtämällä tämän innovatiivisen ja jännittävän yrityksen kokonaan omistukseensa. Texasilaisyrityksen nimi on nyt Laerdal Texas, jonka lippulaivatuote on vielä tänäkin päivänä SimMan. MPL:n ostaminen avasi Laerdalille uusia myynti- ja jakelukanavia, sekæ kiinteä yhteistyö Laerdalin New Yorkin organisaation kanssa on vahvistanut yhtiön vahvaa asemaa Yhdysvaltain markkinoilla entisestään.

Laerdal kehittyy jatkuvasti ja hallitsee markkinoita innovatiivisella tuotekehittelyllään. Etsimme interaktiivisiin lääketietieteellisiin harjoitustuotteisiin liittyviä ratkaisuja. Etsintämme tuloksena aloitimme vuonna 2002 yhteistyön tanskalaisen Sophus Medicalin kanssa.

Vuoteen 2003 mennessä Laerdal oli ostanut Sophus Medicalin kokonaisuudessaan, ja yrityksen nimi on nykyään Laerdal Sophus. Yritys on markkinajohtaja ’’Micro Simulation training’’ mikrosimulaatioharjoittelun alalla. Vuoden 2004 alkupuoliskolla lanseerattiin laajalti itseopiskelutarkoituksiin suunniteltuja mikrosimulaatio-ohjelmia sekä ennen sairaalan saapumista että sairaalaolosuhteissa toimivien ammattilaisten, samoin kuin asevoimien käyttöön.

Luontevana mikrosimulaation ulottuvuutena muodostui virtuaalitodellisuudesta nyt mielekäs tapa täydentää Laerdal Medicalin tuoteporfoliota. Myöhemmin samana vuonna Laerdal osti SimQuest-nimisen yrityksen. Innovaatiot ja henkilöstö siirtyi Laerdalin palvelukseen. Tämä ryhmä toimii nyt nimellä Laerdal DC ja se tuottaa uraauurtavia virtuaalitodellisuustuotteita. Ensimmäinen tuote oli Virtuaalinen IV-käsi, joka lanseerattiin kesällä 2004.

Vahvistaakseen hoitovälineportfoliotaan ja asemaansa hoitotuotteiden valikoimassa, yhtiö hankki kesäkuussa 2003 omistukseensa STI:n. Hankinnan tuloksena yhtiö täydensi hoitovälinevalikoimaansa ja pystyi nyt tarjoamaan ratkaisuja intubointiin (tube fixation) ja enemmän mahdollisuuksia selkärangan immobilisaatioon. Maaliskuussa 2004 Laerdal juhli ensimmäisen Kiinan maaperällä olevan tehtaansa virallista avaamista. Uusi tehdas antaa yhtiölle paremmat mahdollisuudet valmistautua tulevaisuuteen, paitsi tarjoamalla laadukkaat uudet tehdastilat Kauko-Idässä, myös antamalla pääsyn nopeasti kasvaville Kiinan markkinoille.

Omistautunutta monipuolisuutta

Nykyään Laerdal Medical on omistautunut auttamaan ihmisten pelastamisessa PPE-harjoitteluun, hengitystien hallintaan, pitkälle vietyyn elämän ylläpitoon, selkärangan liikkumattomaksi tekemiseen, potilaan monitorointiin, defibrillointiin, hoitosimulointiin tarkoitetuilla tuotteillaan, jotka on suunniteltu yhdistämällä perinteisiä perus- ja keskitason sekä edistyneen tason tekniikoita mikrosimulaatioon ja virtuaalitodellisuuteen.