Yrityksemme missio ja visio

Missio: "Helping Save Lives".  

Visio: "Kenenkään ei pitäisi kuolla turhaan tai vammautua synnytyksen aikana, äkillisestä traumasta tai sairaudesta."

Kuinka saavutamme missiomme ja visiomme 

  • Tarjoamalla parempaa terveydenhuoltoa ja koulutusta simulaation kautta
  • Kouluttamalla enemmän maallikoita painelu-puhalluselvytykseen
  • Tarjoamalla kehitysmaissa Helping Babies Breath- ohjelmaa
  • Parantamalla peruselvytyksen  laatua