Keinot joilla saavutamme missiomme

Kouluttamalla enemmän maallikoita painelu-puhalluselvytykseenSUS_photo

Ilman sivustakatsojan peruselvytystä, mahdollisuudet selviytyä hengitys- tai sydänpysähdyksestä laskevat 7-10 % per minuutti. Ambulansseilta kestää keskinmäärin noin 10 minuuttia päästä paikalle. Länsimaissa 70% äkillisistä sydämenpysähdyksistä tapahtuu kotona ja tyypillinen potilas on yli 65 vuotias mies. Tällöin sivustakatsoja on yleensä perheenjäsen tai ystävä, juuri tämän takia enemmän ihmisiä ja juuri oikeat henkilöt täytyy kouluttaa painelu- puhalluselvytykseen. Auttaakseen tässä, Laerdal on kehittänyt edullisen harjoituspakkauksen, jossa harjoitellaan videon avustuksella noin 30 minuuttia. Tämä on tarjonnut yhteistyökumppaneille sekä laitoksille mahdollisuuden kouluttaa suuria määriä maallikoita painelu-puhalluselvytykseen.  

                                                                                                  

                                                                      Tarjoamalla parempaa terveydenhuoltoa ja koulutusta simulaattoreillasimTrainingThemesTeam

Raportissa "To Err is Human” Institute of Medicine arvioi että 50-100 000 potilasta kuolee joka vuosi lääketieteellisten virheiden takia sairaaloissa jo vain Yhdysvalloissa. Tämä on vaikuttanut kasvavaan huomioon koskien potilaiden turvallisuutta. Potilassimulaatio on osoittautunut yhdeksi tärkeimmistä toimenpiteistä tämän parantamiseksi. Simulaatio on opetusmetodologiaa - ei teknologiaa- joka mahdollistaa vuorovaikkuteisen harjoituksen ja debriefening ryhmissä, käyttäen realistisia skenaarioita ja ilman riskiä potilaille. Laerdal on viime vuosina lanseerannut sarjan realistisia potilassimulaattoreita ja on kansainvälisesti johtava toimittaja tällä alueella.  

  

 

 

Helping Babies Breathe - kehitysmaissaMwansa--Aug-7-2008-067

Suurin osa estettävistä kuolemantapauksista tapahtuvat kehitysmaissa. Auttaaksemme tavoittamaan Unicefin laatiman  Vuosituhattavoitteen nro 4. elikkä vähentämään lapsikuolleisuutta kahdella kolmanneksella vuodesta 1990 vuoteen 2015, täytyy miljoonien synnytyksessä mukana olevien saada koulutusta vastasyntyneiden elvytykseen. The Helping Babies Breathe projekti on pistetty vireille The American Academy of Pediatrics:in aloituksesta yhteistyössä mm.  USAID:in, WHO:n ja Save the Childrenin kanssa. Tavoitteena on pelastaa vuosittain miljoona vastasyntynyttä vastasyntyneiden asfyksia kuolemalta kehitysmaissa, eli kun vastasyntynyt ei synnytyksen jälkeen ala hengittämään itsekseen ja tarvitsee apua ammattitaitoiselta hoitajalta ottaakseen ensimmäiset henkäyksensä. Tavoitteen saavuttamiseksi Laerdal tarjoaa tehokkaammat koulutusvälineet jotka helpottavat kouluttamaan suuria määriä synnytyshenkilökuntaa .  

                                 

                                                                                                            Parantamalla painelu-puhalluselvytyksen laatuaskillsImprovement

Vuoden 2010 elvytyssuositusten mukaan, korkealaatuinen painelu-puhalluselvytys, erityisesti tehokkaan paineluelvytyksen antaminen, edistää merkittävästi sydämenpysähdys potilaan onnistunutta elvyttämistä. Elvytyssuositukset suosittelevat että pelastajat vähentäisivät paineluelvytyksen keskeyttämistä ja että pelastajat painelisivat vähintään 5 cm syvälle, 100 painallusta minuuttissa nopeudella. Tämä on pelastajille vaikea arvioida ja tutkimukset näyttävät että hoitajat, yleisesti, eivät osaa antaa painelu- puhalluselvytystä annetuiden suositusten mukaan. Laerdal etsii tapoja parantaakseen painelu- puhalluselvytyksen laatua antamalla hoitajille täsmällistä, reaaliaikaista opastusta, jotta saataisiin optimaalinen painelu- puhalluselvytys annettua niin harjoituksissa kuin myös hoidon aikana.