Siirry sisältöön
Ensihoito ja vammat

SimMan Vascular

Parempia hoitotuloksia akuuttien interventiomenetelmien avulla

SimMan Vascularissa on kaikki SimMan-tuoteperheen ominaisuudet ja nyt myös Menticen VIST-teknologia. Tämän ansiosta sitä voidaan hyödyntää myös verisuonikirurgian, katetrisaation ja ensihoidon kattavassa koulutuksessa.

SimMan Vascularissa on kaikki SimManin ominaisuudet, kuten realistinen anatomia, täsmälliset kliiniset toiminnallisuudet, helppokäyttöinen ohjelmisto ja integroitu video-debriefing. Se tarjoaa mahdollisuuden monenlaisten perustason ja vaativien kliinisten taitojen harjoitteluun potilasturvallisuutta vaarantamatta. SimMan Vasculariin sisältyy akuutti endovaskulaarinen hoito. Se on tehokas koulutusratkaisu tiimityöskentelyn, johtajuuden ja viestintätaitojen harjoitteluun potilashoidon eri osa-alueilla toimiville terveydenhuollon ammattilaisille.

Yhteistyössä Menticen kanssa

Mentice-teknologian myötä endovaskulaarisen hoidon harjoittelu kattaa myös akuutin hoidon hoitopolun sekä yksittäisten taitojen harjoittelun, mukaan lukien ensihoito, hoitotyö, katetrisaatio, interventiot, anestesiologia ja säteilyturvallisuus.

Entistä realistisempi koulutus ja käyttö

SimMan Vascularin ansiosta yksilöt ja tiimit voivat harjoitella todellisessa työympäristössään, kuten tapahtumapaikalla, sairaalassa, ambulanssissa tai jopa rintamalla. SimMan Vascular on täysin langaton, muista laitteista riippumaton, kestävä ja luotettava. Se tarjoaa mahdollisuuden innovatiiviseen ja kattavaan harjoitteluun aina tarvittaessa.

Verisuonivammat

• tilanneanalyysi
• dynaaminen potilasmonitori
• REBOA – tapahtumapaikalla tai sairaalassa
• osittainen REBOA
• diagnostinen arviointi
• lantion embolisaatio

Vaskulaariset toimenpiteet

  • sydänpysähdys
  • verisuonivamma ja embolisaatio
  • aortan pallo-okkluusio – REBOA
  • aidot yleisesti saatavilla olevat kliiniset laitteet

Kardiologia

• toimenpidesuunnittelu
• koronaarinen katetrisaatio
• pallokatetrin asettaminen
• stentin asettaminen
• aspiraatio
• väliaikainen tahdistus

Potilasmonitori

• dynaaminen vaste
• aortan pallo-okkluusio
• ST-nousu
• kammiovärinä
• verenvirtauksen palautumattomuus
• perforaatiot

Pyydä lisätietoja