Fødende og nyfødte kan berge livet med enkle midler

Mer enn 340.000 kvinner og 3 millioner barn dør hvert år i forbindelse med svangerskap og fødsel i verden. Mange kunne vært reddet hvis de hadde hatt tilgang til faglærte jordmødre. Derfor samler vi inn penger til fødesimulatorer, som kan bidra til verdifull opplæring, sier Anikken Forgaard, jordmor på SUS og leder av Den norske jordmorforening i Rogaland.

Les hele saken i Aftenbladet.no