Noen høydepunkter under SESAM

Aktiviteter før konferansen:

Rundebord:

Workshops

Visit to SAFER and Lardal Medical AS

Full Conference Program