Barnesykehus effektiviserer ferdighetsopplæringen og hjelper team til å prestere bedre

Children’s Hospital of Philadelphia ble grunnlagt i 1855, og er i dag blant verdens ledende barnesykehus og forskningsinstitusjoner. Landets første barnesykehus og mest omfattende pediatriske nettverk innen pasientbehandling (CHOP) har institusjoner spredd rundt hele "tri-state"-området (Pennsylvania, New Jersey og Delaware). Sykehuset er svært anerkjent for kvaliteten på opplæringen av sitt helsepersonell og for banebrytende forskningsinitiativ, noe som har medført en andreplass i National Institutes of Health Fundings rangering.

 

Bredere tilgang til simulering

I november 2005 etablerte CHOP et medisinsk simuleringsprogram som skulle forbedre teamarbeid og kommunikasjons-ferdigheter gjennom hele organisasjonen, dette som et ledd i å forbedre pasientsikkerhet og kvalitet på behandlingen. Hovedbrukeren på dette tidspunkt var Pediatric Intensive Care Unit (PICU). I løpet av det første året ble simuleringsprogrammet så vellykket at man hadde flere "mestere" i andre avdelinger, inkludert Newborn Intensive Care Unit (NICU), Cardiac Intensive Care Unit (CICU), Emergency Transport team og Pediatric Residency Program.

CHOP vurderte medisinsk simulering som et effektivt opplæringsverktøy til forbedring av den kliniske utdanningen. Ved å ta i bruk ferdighetstrenere, pasientsimulatorer og standardiserte pasienter (SP) forbedret personellet sine individuelle kognitive, psykomotoriske og atferdsmessige ferdigheter men også som deltakere i team. Som del av programmet inngår følgende:

  •      Kvartalsvis opplæring av Special Delivery Unit (SDU)
  •      Tverrfaglig teamtrening
  •      Trening av ferdigheter innen sykepleie
  •      Opplæring i å legge inn sentralvenøse og umbilikale katetere
  •      Grunnleggende og avanserte kurs for håndtering av luftveisproblemer

 

Adferdsendring

Enkelte scenarier baseres på relle episoder som har skjedd ved sykehuset. Ved å gjenskape disse gjennom simulerte scenarier kan personalet identifisere forløp som gikk bra og områder med rom for forbedring.

Siden simulering ble introdusert ved sykehuset har programmet utviklet seg med oppsiktsvekkende fart. CHOP anvender for øyeblikket simulering på en mengde områder, inkludert intensiv behandling av barn og spedbarn (PICU/NICU), neurointensiv behandling, akuttmedisin, kardilologisk intensivbehandling, SDU, neonatal og obstetretisk, fosterkirurgi, poliklinisk arbeid, traumabehandling, atferdsstyring, anestesi og pleie. I tillegg til mange 1–2 dagers kurs som PICU- og NICU-”boot camps”, otolaryngologisk kurs i fjerning av fremmedlegemer, forkonferanse for kardiologisk simulering, konferanser for anestesi personell og Operation Smile.