Mer simulering i hverdagen

Universitetet og sykehuset fasiliterte medisinsk simulering uavhengig av hverandre i mange år. Etter hvert ønsket begge institusjoner å integrere mer simuleringstrening i hverdagen og med samme formål: Å forbedre kompetansen ytterligere hos hensholdsvis helsefagstudenter og ferdig utdannet helsepersonell.

Sykehusteam øver på skulderdystoci. 

Samarbeid gir større muligheter

Universitetet, sykehuset og Laerdal Medical, alle lokalisert i Stavanger, delte samme ambisjon: Å styrke akuttmedisinsk behandling og øke pasientsikkerheten generelt. Man var også enig om at forbedret medisinsk trening for både studenter og helsepersonell var avgjørende for å kunne nå et slikt mål. I 2006 gikk derfor de tre partnerne sammen om å etablere Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research (SAFER).

Aktiviter

Læresenterets hovedaktivitet er å utvikle og fasilitere simuleringstrening for en rekke kategorier helsefagstudenter og utdannet helsepersonell. Simuleringstrening tilbys alle sektorer innen livredingskjeden og man benytter både ferdighetstrening og fullskala simuleringstrening for å betjene en variert gruppe deltakere. 

Forskning og kurs: SAFER fasiliterer også kurs for simulerings-instruktører (tren-treneren-kurs) og driver forskning rundt pasientsikkerhet og simulering som pedagogisk metode. Læresenteret deltar aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk innen simulering og fungerer også som rollemodell for andre som ønsker å etablere lignende sentre. 

Scenariene addresserer læringsmål

Universitetet utvikler selv sine simulerings-scenarier etter behov. Disse lages i tråd med sykepleiepensumet og studentenes individuelle læringsmål. Simulering som organiseres for diverse typer helsepersonell blir tilsvarende skreddersydd for denne gruppens forskjellige behov. 

Fasiliteter

Fordelt på 900 m2 disponerer SAFER 7 simuleringsrom, 2 kontrollrom, 3 debriefing-rom og 1 større delbart forelesningssal.

Hva har man oppnådd

  • Mange fler, både studenter og helsepersonell, trener nå i trygge og kontrollerbare omgivelser, uten fare for å skade virkelige pasienter.
  • Deltakerne blir eksponert for en lang rekke medisinske tilstander og får konstruktiv tilbakemelding under debriefingen som finner sted umiddelbart etter simuleringen.
  • Læringsmål blir klarlagt og bekjentgjort i forkant. Dette gjør at deltakerne vet hva de skal fokusere på gjennom scenariet. 
  • Helsefagstudentene er nå langt bedre forberedt før de går i klinisk praksis.
  • Helsepersonell har fått bedre muligheter til å forbedre egen kompetanse, både individuelt og som medlemmer av team.

Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag tilbyr treårig bachelorstudie, en rekke videreutdanninger av tre- og fire semesters varighet samt et to-årig masterprogram i sykepleie.

Stavanger universitetssykehus betjener en befolkning på 330,000 og har 7300 ansatte. Sykehuset har fire hovedoppgaver: pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og pasientopplæring.