Simuleringstrening brukes til å forbedre klinisk kompetanse

Universitetssykehuset i Geneve betjener en befolkning på 450 000 og har 1300 leger og 3400 sykepleiere ansatt. Simuleringsprogrammet ved sykehuset (SIMULHUG) ble opprettet i 2007. Formålet var å bruke simulering til forbedring av helsepersonells medisinske ferdigheter.

 

Først lære av andre

Før etableringen besøkte Dr. Savoldelli St. Michael’s Hospital ved University of Toronto og Center for Medical Simulation, Harvard, Cambridge, Massachusetts, der simuleringstrening allerede var godt etablert. Hensikten med disse besøkene var å få en bedre forståelse av prosessene rundt simulering og hvordan simuleringsprogrammer kunne utvikles. Med finansiering fra sykehusledelsen og ledige lokaler for hånden, tok det kun ett år etter disse besøkene før SIMULHUG var i drift.

Slik fungerer simuleringsprogrammet

  • Treningen foregår som regel i team
  • Kritiske medisinske situasjoner simuleres under veiledning av instruktør
  • Under påfølgende debriefing reflekterer deltakerne over sin egen og teamets innsats
  • Deltakerne tar sine erfaringer med seg tilbake til den medisinske hverdagen på sykehuset 

Sykehuset utvikler alle sine scenarier selv og har så langt 35 forskjellige å velge mellom.

Ca. 250 leger, sykepleiere og studenter trente det første året. Deltakere kom fra anestesi-, pediatri- og neonatalavdelingen. Programmet blir nå utviklet videre for å inkludere akutt- og intensivenhetene, traumatologi, ambulansepersonell og avdelingssykepleiere.

Opplæringsutstyr som benyttes i SIMULHUG-programmet omfatter blant annet 1 SimMan, 1 SimBaby, 1 SimNewB, 4 Resusci Anne og en rekke ferdighetstrenere og øvingsdukker.

 

Simulering blir del av pensum

Sveits utvikler nå et nytt nasjonalt pensum for spesialisering innen anestesi. Simuleringstrening blir etter planen en viktig del av det nye pensumet, og forventes gjort obligatorisk for anestesileger. Fremover ønsker Geneva University Hospital å fungere som et regionalt ressurssenter for medisinsk simuleringstrening i Sveits.