Sentralsykehus integrerer simulering i treningsprogram for ansatte

Great Western Hospital er et sentralsykehus i Swindon, Storbritannia som tilbyr akuttbehandling, kirurgi, diagnostikk, pediatri, fødeavdeling og polikliniske tjenester.

Sent på 1990-tallet startet sykehuset å integrere simulering i sine trenings- og opplæringsprogram for sykehusets ansatte. Utdanningsavdelingen ("Akademiet") formidler nå trening til ca. 2000 personer årlig. Deltakerne er både internt personale og helsepersonell fra andre sykehus, samt politiansatte.

Simulering direkte på sykehusavdelingen

Selv om Utdanningsavdelingens lokaler er godt utstyrt for trening, er det sterkt fokus på at simuleringstreningen skal foregå i team på selve avdelingene (in-situ trening), der kollegaer kan bruke sitt vante utsyr og trene sammen i sitt eget miljø. Sykehusets ansatte oppmuntres også til å benytte simuleringsutstyret mellom oppsatte treningsøkter. For å forsterke effekten av simuleringen følges øktene opp med debriefinger.

Hyppig brukte scenarier:

  • akutt kritisk sykdom
  • hjertestans
  • brystsmerter
  • koma
  • luftveisproblemer/intubasjon
  • myokardinfarkt
  • respirasjonsstans

Opplæringsutstyr som brukes til å trene på disse scenarioene omfatter SimMan, SimBaby, ALS Simulator, Resusci Anne Skills Station, samt andre ferdighetstrenere og øvingsdukker. MicroSim (datasimulerte kliniske øvelser) er nylig gjort tilgjengelig også på sykehusavdelingene hvor programmet kan benyttes av leger og sykepleiere.