Senter gjør simuleringstrening tilgjengelig for flere

Den danske hovedstadsregionen har åtte sykehus, deriblant Herlev universitetssykehus som er Danmarks nest største. Sykehuset dekker et omfattende utvalg medisinske spesialfelt for lokalbefolkningen på 700 000 og bidrar i kreftbehandlingen av landets øvrige befolkning. Herlev har 26 sykehusavdelinger og 4000 ansatte.

  

Etablering av DIMS

Medisinsk simulering ble bedre kjent i Danmark etter at entusiastiske nøkkelpersoner fra Herlev startet simuleringskurs for anestesi-personell rundt om i landet. Hovedstadsregionen innså etter hvert at simuleringstrening kunne få langt større betydning dersom ansatte fra alle regionens åtte sykehus fikk tilgang til denne type trening. Hovedstadsregionen besluttet etter hvert å finansiere et eget institutt for simulering, hvilket førte til etableringen av DIMS (Dansk Institut for Medicinsk Simulation) ved Herlev universitetssykehus i 2001.

Hovedformål

  • Utvikle og levere simuleringstrening til diverse grupper helsepersonell
  • Utdanne simuleringsinstruktører (også fra andre europeiske land)
  • Drive forskning innen pasientsikkerhet
  • Deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk innen simlering  

Skreddersydd simulering  

Treningslokalene er fleksibelt laget slik at forskjellige målgrupper kan få dekket sine treningsbehov samtidig. Ved å ta  fageksperter fra relevante fagfelt med i planleggingen av programtilbudet, sørger DIMS for at spesifikke utdanningsbehov lettere kan oppfylles. Debriefingen som finner sted umiddelbart etter hvert scenario har høy prioritet og ledes av instruktør. DIMS ser det som en stor fordel instruktørene ved senteret har ulik medisinsk bakgrunn.

Fasiliteter og utsyr

DIMS er i dag et moderne simuleringsanlegg på nær 3000 kvadratmeter som disponerer 13 komplette simuleringsrom, 5 kontrollrom, 7 debriefingrom og 3 klasserom.

Treningsutstyr som anvendes omfatter blant annet 1 SimMan 3G, 8 SimMan, 3 SimBaby, 1 SimNewB, 6 audiovisuelle systemer, 8 datamaskiner med MicroSim, 4 Resusci Anne Skills Stations, 3 ALS-simulatorer, en rekke ferdighetstrenere og øvingsdukker.