Medisinsk simuleringstrening skal bedre pasientsikkerhet

Tubingen Center for Patient Safety and Simulation (TuPASS) ble etablert ved Tubingen universitetssykehus i 1998. Simuleringssenteret er en del av universitetssykehuset i Tubingen og trener ca. 2000 klinikere årlig, både studenter og profesjonelle, internt og eksternt ansatte. In situ simulering (simuleringstrening direkte på arbeidsstedet, f.eks for luftambulansepersonell) utgjør nå 50% av all aktivitet på TuPASS. For å øke utbyttet av treningen tilpasses alle scenarier de forskjellige læringsmål hver enkelt gruppe måtte ha. Påfølgende debriefing fasilitert av instruktør bidrar til ytterligere forståelse og læring.

Hovedformålet for TuPASS er økt pasientsikkerhet hvilket først og fremst skal oppnås gjennom simuleringstrening av helsepersonell i team. Andre initiativer som skal bidra: 

  • Instruktøropplæring (''Train-The-Trainer'' kurs holdes ved flere sentre i Europa)
  • Kompetansestyring
  • Protokollopplæring
  • Ulykkesrapportering (bidrag i analysen av kritiske ulykker)
  • Forskning på pasientsikkerhet og systemsikkerhet
  • Deltakelse i nasjonale og internasjonale nettverk (for å videreutvikle og gjøre simuleringstrening mer kjent)
  • Mobil in-situ-trening (simuleringstrening direkte på arbeidsstedet)


Hva man oppnår

Praktisk opplæring og trening av sentrale elementer innen pasientsikkerhet foregår nå i et trygt og kontrollert miljø, der deltakerne kan trene på en rekke både sjeldne og vanlige kliniske situasjoner av varierende vanskelighetsgrad. Når helsepersonell er bedre rustet til å håndtere den kliniske hverdag øker sjansene for større grad av pasientsikkerhet. 

 

Fasiliteter og utstyr 

Simuleringssenteret har 400 kvadratmeter til disposisjon og fasilitetene består av 5 standard simuleringsrom, 1 kontrollrom og 1 større rom som benyttes til forelesninger og debriefinger.

Utstyret som benyttes omfatter blant annet 1 SimMan 3G, 2 SimMan, 2 SimBaby, 1 SimNewB, 10 datamaskiner med microsimuleringsprogrammet MicroSim, 2 Resusci Anne Skills Station, 1 ALS-simulator (Baby) og en rekke ferdighetstrenere og øvingsdukker.