Forbedrer kliniske prestasjoner og gjør det bedre på tester

Som del av strategien for å bli ''en dynamisk utdanningsleder og et eksempel på innovasjon og høykvalitetsundervisning med et studentfokusert læringsmiljø,'' utforsket Ridgeater College simulering i den hensikt å benytte læringsmetoden i både klasseromsundervisningen og i klinisk praksis.

Universitetets kom først i kontakt med simulering da en SimMan ble innkjøpt i 2002. Simulatoren ble så populær at simulering ble brukt både i klasserom, til laboratorietid og i klinisk praksis. Etter at fakultetet også anskaffet en SimNewB simulator sa Director of Simulation Jeanne Cleary, BSN, MA, RN at "Etter å ha utført mye av vår egen programmering og kjørt scenarier "i farten", ønsket jeg å lære å bruke de forhåndsprogrammerte scenariene. Det er den eneste måten jeg bruker simulatoren på nå – og jeg elsker det."

Samarbeid innen simulering. Ridgewater har integrert simulering i samtlige semestre av sin sykepleierutdanning og har minimum tre simuleringsdager per semester som del av den kliniske erfaringen. Programmet samarbeider også med sykehus, klinikker, sykehjem og andre helseforetak i området om trening og opplæring. Cleary sier at siden studentene får en rekke kliniske erfaringer mens de er i praksis her, ønsker hun å gi noe tilbake. Hun fortsetter, "Vi hjalp et sykehus med tverrfaglig opplæring av sykepleiepersonalet til et nytt behandlingsopplegg i forbindelse med at medisinske og kirurgiske enheter ble slått sammen til én enhet. Vi har hatt RPAP (Rural Physician Associate Program) på universitetsområdet for praktisk trening i håndtering av komplekse pasienter. Vi tar også simulatorene med til den kliniske hverdag, for eksempel SimNewB for opplæring i neonatal gjenopplivning og SimMan for AHLR-opplæring."

Senior Nursing Experience. Cleary fortsetter, "Etter å ha oppdaget mangler i våre ATI-testresultater,* utviklet vi scenarier for å dekke dette læringsområdet, og vi har nå en "sjokkdag" som studenter roterer gjennom. Dette har ført til en tydelig forbedring av testresultatene." Cleary poengterer at studentene har lagt merke til forskjellen før og etter simuleringstrening, med utsagn som "Jeg vet jeg gjorde det bedre på prøven der vi hadde simulert på forhånd."

Cleary oppsummerer, "Vi føler klart at simulering og den aktive læringsprosessen har hjulpet studentene til å tenke kritisk, løse problemer og prioritere tiltak i pasientbehandlingen. Selv om simuleringstiden varierer fra gruppe til gruppe, oppnår alle studentene de oppsatte læringsmål som blir satt for hvert scenarie. Studentene har vokst med utfordringen. Alt dette hjelper dem med å gjøre det bedre på testene og prestere bedre klinisk."

Ridgewater College har universitetsområder i Willmar og Hutchinson og er en av 33 læresteder innen høyere utdanning i Minnesota State Colleges and Universities (MnSCU)- systemet. Universitetet tilbyr et bredt utvalg utdanningsmuligheter og sykepleieprogrammet har en LPN (Licensed Practical Nurse - hjelpepleierutdanning) og et AD-program (Associate Degree Nursing Program) med ca. 250 studenter per semester.

Universitet har nå førsteklasses simuleringssentre på begge universitetsområder, og treningsutstyret omfatter: SimMan 3G (for Mobile Simulation Unit), SimMan, SimBaby, SimNewB, en rekke VitalSim-mannekenger og Virtual IV.

* Assessment Technology Institute