Simulering gjør studentene bedre rustet til klinisk praksis

Man kan spørre seg hvorvidt læringsmiljøet makter å reflektere sykepleieres fremtidlige arbeidssituasjon på en realistisk måte og hvorvidt studentene gjøres i stand til å fungere på et  tilfredsstillende nivå i klinisk praksis.

Må kunne ta raske vurderinger

Dagens kompliserte helsemiljø krever at sykepleiere kan ta raske vurderinger og kliniske beslutninger gjennom hele behandlingsprosessen. På denne bakrunn besluttet Goldfarb School of Nursing ved Barnes-Jewish College å utvikle et mer realistisk læringsmiljø hvor undervisningen kunne kontekstualiseres, slik at studentene kunne bli bedre forberedt til klinisk praksis.

Starter simuleringstrening

Med bakgrunn i større studentkull, høye akademiske krav og med kunnskap om hva andre universiteter oppnår med simuleringstrening, besluttet Goldfarb å gå igang med sitt hittil mest ambisiøse prosjekt:

40 mill dollar ble investert for å bygge nye simuleringsfasiliter på 1000 m2.  Seks laboratorier ble fullt utstyrt med en rekke pasientsimulatorer, audiovisuelle systemer og ferdighetstrenere. Beth Haas, direktør ved det kliniske simuleringsinstituttet, er ikke i tvil når det gjelder de positive effektene som muligheten til simulering gir studentene:

"Simuleringslaboratoriene har hatt en enorm innvirkning ettersom studentene får anledning til å feile i et trygt miljø, der lite står på spill. Laboratoriene gir studentene anledning til å finpusse sine ferdigheter før de treffer virkelige pasienter, noe som igjen bidrar til å forbedre pasientresultater og behandlingskvalitet."

Et gammelt og anerkjent universitet

Universitetet, som kan spores tilbake til 1902 fra det tidligere Jewish Hospital School of Nursing, har gjennom relevant forskning utviklet seg til å bli et nasjonalt anerkjent institutt for innovative utdanningsprogrammer og utvikling av kunnskap innen sykepleie. Det omfattende utvalget programmer - deriblant diverse universitets- og mastergrader, og Doctor of Nursing Practice/PhD in Nursing Program (DNP/PhD) - underbygger universitetets hovedfokus som er å forberede sykepleierstudenter til arbeidslivet og å finne og styrke talenter som kan bidra sterkt på både praktiske og akademiske arenaer.