Sykepleierutdanning effektiviserer og optimaliserer undervisningen

Darton College er et fremtidsrettet lærested med stadig flere søkere. I 2008 søkte 5854 studenter fra 28 amerikanske stater og 44 forskjellige land, som er en økning på 78% siden år 2000.

Universitetet har ambisjoner om å øke utdanningskapasiteten betydelig i løpet av neste 10-årsperiode og arbeidsmengden forventes å øke parallelt med ekspansjonsplanene. Universitetet har derfor behov for å optimalisere og effektivisere undervisningen og vurderte i denne forbindelse supplerende undervisningsmetoder som samsvarte med etablerte pensumkrav.

Simuleringstrening var en slik løsning. Universitetet ansaffet en SimMan allerede i 2004, men ingen brukte pasient-simulatoren etter at ''super-useren'' sluttet ved lærestedet. Dette endret seg da sykepleier Tracy Suber tiltredte samme rolle. Som koordinator i universitets "brobyggingsprogram" (hvor hjelpepleiere og ambulansepersonell kan oppnå bachelorgrad på 15 måneder), var Tracy interessert i mulighetene som simuleringstrening kunne gi. Etter å ha deltatt på et SimMan-introduksjonskurs sammen med en kollega i 2007, gikk begge inn for å vise fakultetet hvordan simulering kunne støtte pensumet.

Scenarieproduksjon er tidkrevende. I prinsippet var fakultetet positivt innstilt, men den største hindringen var tiden som trengs for å utvikle førsteklasses kliniske scenarier. Suber sa, "Som sykepleielærer er det vanskelig nok å finne tid til å forberede forelesninger, veilede eller rett og slett være tilgjengelig for studentene... det var derfor vanskelig å finne tid til å utvikle scenarier."

En ferdiglaget løsning. Tidsaspektet forsvant da man ble introdusert til National League for Nursing Scenario for SimMan; en pakkeløsning med scenarier utviklet for sykepleierstudenter. Som Suber sa, "Jeg visste at når NLN hadde tatt del i dette, ville scenariene egne seg utmerket til vårt bruk."

Pakken Simulation in Nursing Education Scenarios er spesielt utformet for sykepleielærere. Ti kirurgiske og ti medisinske forhåndskonfigurerte scenarier utfordrer studentene på forskjellige nivå, med situasjoner som inkluderer alt fra å måle puls og blodtrykk til å gjenkjenne og håndtere livstruende komplikasjoner.

Fordeler. Suber opplever at scenariene har forbedret undervisningen betraktelig, og poengterer også at "NLN-scenariene har redusert arbeidsmengden for meg som lærer. Jeg kan benytte bestillingssidene for leger, få tak i relevant utstyr osv. og gå på jobb."

Planer fremover. Suber har planer om å utvide bruken av simulering ved universitetet, samt å utvikle fasilitetene. Hun er optimistisk med tanke på at simulering vil bli brukt i stadig større omgang og de positive effektene dette vil ha for fremtidige helseleverandører. Hvorvidt simulering kan erstatte tradisjonell klinisk praksis sier hun: "Staten Georgia har ennå ikke fastslått antall timer eller prosentandel simulering som kan erstatte kliniske timer, men vi vet at dette undersøkes nærmere. Forskning viser at simulering kan være svært effektivt, og jeg tror at en reduksjon i antall praksisplasser og en økning i antall studenter vil føre til at simuleringstrening blir en helt nødvendig del av vårt pensum."