Sykehusene Kettering, Boston og Mercy sparer tid og penger, men bidrar først og fremst til å redde flere liv

De tre sykehusene hadde det til felles at tradisjonelle opplæringsmetoder innen basal HLR opplevdes som både kostnadsintensive, tidkrevende og at opplæringen gav svært varierende resultat med hensyn til konsistent HLR-kompetanse. Andre hesleforetak har beskrevet tilsvarende utfordringer.

    

Tid for forandring 

Utfordringer alle tre sykehus sto overfor oppsummeres slik av Mercy Medical Center, et lite akuttsykehus 40 km vest for Dubuque: 

 • 800 av sykehusets 1350 ansatte må fornye basal HLR-sertifiseringen hvert annet år
 • Medarbeidere møter ikke opp til planlagt opplæring, til tross for påminnelser
 • Begrenset tilgang til lokaler for å gjennomføre opplæringen
 • Hverken timer eller instruktører nok til å imøtekomme eksisterende opplæringsbehov
 • Timeplanutfordringer som følge av skiftarbeid og mangel på deltidspersonell
 • Mye administrativ støtte for å holde programmet gående

Etter å ha vurdert utfordingene ut fra et kostnadsmessig perspektiv ble det klart at man ønsket snarest mulig å utrede hvorvidt det fantes alternativer til tradisjonell HLR-opplæring med instruktør. 

   

"Det var egentlig en enkel prosess"  

Etter å ha vurdert alternativene en stund, valgte alle tre sykehus å implementere HeartCode BLS-programmet. Som et interaktivt, selvstyrt eLæringsprogram oppfyller HeartCode BLS-kurset alle kognitive krav som American Heart Association stiller til BLS-kurs for helseforetak.

For å gjennomføre HeartCode BLS-programmet, delte Boston Medical Center medarbeiderne inn i to grupper etter utløpsdatoen på deres forrige sertifikat. Dette skapte en desember-gruppe og en mai-gruppe. Sykehuset tilbyr nå tre 12-timers treningsdager to ganger i året. Medarbeiderne tar det elektroniske kurset i arbeidstiden, før de på kurset må demonstrere sine praktiske ferdigheter for å oppnå re-sertifisering. En talsmann for senteret observerte at "Medarbeidernes evaluering av det nye systemet har vært overveldende positiv. Implementeringen var en veldig enkel prosess."

    

Bedre resultater for pasient, medarbeidere og organisasjon 

 • Kettering Medical Center har nær doblet overlevelses-prosenten etter gjenopplivningsforsøk, fra 14 % (noe som allerede lå over AHA-referanseraten på 12 %) til 27 % etter overgangen til HeartCode BLS
 • Sykehuset sparer bortimot 600 000 USD av kostnadene som tidligere ble brukt på HLR-opplæringen.

Boston og Mercy Medical Centers oppgir også at de

 • Har hatt betydelige besparelser
 • En konsekvent høyere andel studenter består
 • En betydelig reduksjon både i bruk av administrativ støtte og tid brukt på opplæring 

En BLS-student fra Kettering Medical Center oppsummerer HeartCode-programmet med å konkludere "Jeg føler at jeg er mer forberedt på å bruke ferdighetene mine nå hvis det skulle bli nødvendig."