Utrykningstjenesten i Texas får skreddersydd trening

Emergency Consultants Inc. startet i 1984 etter at helsedepartementet i Texas henvendte seg til Jerry Reichel for å få hjelp til opplæring av EMS (utrykningstjenesten). Som EMS-leverandør hadde Reichel erfaring fra opplæring av beredsskaps-personell i West Columbia, Texas. For å kunne tilby trening og opplæring som reflekterte de faktiske behov hos utrykningstjenesten, ble det tidlig klart at at man trengte en systematisk tilnærming til EMS-opplæringen. Innledningsvis holdt man kurs der deltakerne befant seg, men dette ble for tidkrevende, blant annet fordi lokalene ikke ble godt nok utnyttet. Reichel bestemte seg etter hvert for å opprette et eget treningsanlegg og investerte derfor i en rekke ferdighetstrenere og annet utstyr som ikke bare ville forbedre opplæringen, men også gjøre det praktisk mulig å lære mer på ett sted. Her kunne leverandører innen alle akuttbehandlingsdisipliner møtes og dele innsikt og erfaringer med hverandre. I dag har Emergency Consultants et treningsanlegg på 600 kvadratmeter i Deer Park, Texas, med administrasjonskontor i West Columbia. De lærer for øyeblikket opp over 250 EMS-personell hvert år.

 

ALS Simulator muliggjør scenariebasert opplæring

Emergency Consultants Inc. anskaffet en ALS Simulator for ca. 8 måneder siden. "Vi trengte en treningsdukke – et helhetlig produkt som gjorde det mulig å anvende scenarier på en pasient. Deltakerne måtte kunne ta puls, kjøre EKG og starte I.V. behandling" sier Scott Reichel, nestleder ved Emergency Consultants Inc. Før ALS-simulatoren trente man på flere forskjellige ferdighetstrenere: Man brukte Intubation Trainer-hodet for å lære håndtering av luftveiene, en I.V. Arm og brystdel for å ta EKG. Vi hadde behov for å gjøre alt dette på en og samme dukke, og ALS-simulatoren gjorde dette mulig."

 

Simulatoren integreres i pensum

"Vi hadde litt av en lærekurve da vi integrerte simulatoren i pensumet. Til å begynne med var folk ikke komfortable med å snakke til den, men så snart ALS-simulatoren var implementert, førte den sammen alt vi prøvde å gjøre. Deltakerne liker at den er så realistisk, spesielt huden. Den er veldig modulær, og reparasjoner er ikke nødvendig, som ved tidligere modeller. De fleste deltakerne blir veldig imponert når de ser ALS Simulator; de liker hastigheten og muligheten til å kunne måle blodtrykket på ordentlig."

Anlegget eier også en rekke mer grunnleggende ferdighetstrenere for spesifikk opplæring, f. eks. intubasjonshoder og typisk ambulansutstyr som sugeapparater og lommemasker. Riktig bruk av disse observeres også under opplæringen.

Siden starten, som handlet om opplæring av petrokjemisk industri langs golfkysten i Texas, har ECI således utviklet mange nye kurs, deriblant Field Days (Feltdager), Remediation (Hjelp) og Recertification (Resertifisering) på alle nivåer av EMS-sertifisering. HLR, AED og førstehjelpsopplæring, samt stedsspesifikk undervisning om farlig materiale tilbys også. Med den nylige utvidelsen av Deer Park opplæringssenter, tilbys opplæring nå både på arbeidsstedet og ved opplæringssenteret. I tillegg til videreutdanning, tilbyr ECI en fullstendig sporings- og rapporteringstjeneste for hvert medlem av responsteamet. All opplæring er i tråd med OSHA og DSHS retningslinjer og dokumentasjon mht emner og antall opplæringstimer blir utstedt i etterkant av undervisningen.

Opplæringen inkluderer:

  • OPPLÆRING INNEN REDNINGSARBEID - Redningskurs for bratte vinkler, begrenset plass og skyttergraver tilbys på stedsspesifikt grunnlag.
  • STORULYKKE - ECI bidrar til å planlegge STORULYKKEØVELSER ut fra klientens behov. EMERGENCY CONSULTANTS, INC. har utviklet og levert mange storulykkeøvelser for samfunn, industrianlegg og flyplasser.
  • OPPLÆRING AV BRANNMANNSKAP - Programmer for førstehjelp, HLR, AED og pasientinnpakning er tilgjengelige. Andre brannrelaterte programmer omfatter pumpedrift og kjøring av utrykningskjøretøy.
  • EMS-OPPLÆRING - ECI gir en fullstendig EMS-opplæringspakke for ECA, EMT, EMT/I og EMT/P, inkludert start-, hjelpe-, resertifiserings- og CE-programmer.
  • OPPLÆRING I FARLIG MATERIALE - Stedsspesifikk medisinsk tilnærming til opplæring i farlig materiale, for eksempel klasser i eksponering for cyanid, fosgen og flussyre, tilbys.
  • OPPLÆRING AV ENHETSPERSONELL - Førstehjelp, HLR, AED, stedsspesifikke prosedyrer for farlig materiale, LOTO (Lockout/Tagout), elektrisk sikkerhet, gaffeltrucksikkerhet og mange andre stedsspesifikke programmer er tilgjengelige.

Emergency Consultants Inc. tilbyr ekspertopplæring innen akuttmedisin, farlig materiale, redning, brann og årlig OSHA-påkrevd opplæring for ansatte.