Bygger bro mellom teori og praksis med simulering

Emergency Training Resources (ETR) er avdelingen for akutt medisinsk og sikkerhetsopplæring ved Danbury Health Care Affiliates, og er sammen med Danbury Hospital den fremste lokale leverandøren av helsetjenester i Danbury-regionen. ETR har bidratt med ledende konsultasjons- og utdanningsprogrammer til bedrifter, offentlige sikkerhetsinstitusjoner og helse- og statsetater siden 1999.

ETR tilbyr en rekke opplæringsprogrammer, inkludert grunnleggende og avansert førstehjelp til beredskapspersonell, utrykningspersonell og til lekfolk som deltar i lokale velferdsprosjekter. Med så mange forskjellige opplæringsbehov skiller ETR seg ut ved at de likevel klarer å tilpasse sine programmer til individuelle behov. Organisasjonen er også den første i staten Connecticut som tilbyr AHLR kurs for erfarne livreddere.  

Scenarier for både medisinske fagfolk og lekfolk: For å gjenspeile sine mange kunders forskjellige læringsbehov, ønsket ETR å tilby sine mange forkjellige kunder mer realistiske treningsscenarier; det være seg familiemedlemmer som ønsket å lære mer om HLR til hjertepasienter eller leger som trengte opplæring i hvordan håndtere skuddskader.   

Rommie Duckworth, treningskoordinator for ETR, innså utfordingen som ligger i å overføre teoretisk kunnskap til praktisk kompetanse, uansett ens faglige bakgrunn. Han tok derfor fatt på å utvikle utdanningsprogrammer som kunne gjøre denne overgangen lettere.

Læringssirkelen: Konseptet "læringssirkelen" omfatter fem læringsmåter som, når disse tas i bruk i riktig rekkefølge, hjelper en å oppnå kompetanse på en trinnvis måte.

Rommie Duckworth utviklet etter hvert løsninger som var kompatible med læringssirkelen, og etter hvert ble det naturlig å vurdere et simuleringslaboratorium som en komplett løsning i stedet for bruk av enkle ferdighetstrenere.

Bygge kompetanse i et risikofritt miljø: ETR var avhengig av å kunne tilby alle slags typer trening; fra det å erverve ny kunnskap og nye ferdigheter til det å kunne prioritere og ta raske og riktige beslutninger i henhold til hvordan forskjellige nødssituasjoner utviklet seg; fra å trene på samhandling til å kunne utvise høyt kompetansenivå når det virkelig gjelder.

Utstyr: I tillegg til en førstegenerasjons SimMan, bygde ETR laboratoriet sitt med treningsdukker for opplæring og trening i førstehjelp og HLR, Resusci Anne med Skill Meter (Ferdighetsmåler) og forskjellige IV-armer og intubasjonshoder. Duckworth så at deltakerne ble mer komfortable og selvsikre med hensyn til egen prestasjon etter at simuleringsproduktene ble integrert, og hevder at "Når SimMan ble tatt i bruk, kunne treningsgruppen bedre vise helheten i behandlingen. Med våre produkter og aktiviteter, fra ikke-interaktive dukker til den mest interaktive simuleringsdukken, oppnår deltakerne nå en helt annen selvtillit på sine ansvarsområder enn hva de gjorde tidligere."

Evaluering: Duckworth gleder seg til å bruke scenarier til å evaluere deltakernes prestasjoner under simuleringstrening, og ser for seg ETRs programmer brukt i et større simuleringslaboratorium.