Simulering bringer med realisme inn i undervisningen

Centre for Military Medicine i Lahti, Finland ble etablert i 2006. Senteret gir medisinsk opplæring til militært personell med spesielt fokus på håndtering av typiske militære krisesituasjoner av "første respons"-typen på slagmarken og ved store katastrofer. Senteret tilbyr også utdanningstjenester til eksterne sivile organisasjoner.

Simuleringstrening: Centre for Military Medicine ønsket å fornye sin utdanningsmodell for å skape mer realisme inn i krigsscenarier som instruktørene utvikler for medisinsk opplæring. Senteret fant ut at et simuleringsstudio ville gjøre det mulig å gjenskape mer realistiske slagmarker, behandlingssteder og sjeldne krisesituasjoner enn det som hadde vært mulig ved mer tradisjonelle metoder. Et komplett simuleringslaboratorium inklusive kontrollrom ble derfor bygget, der både soldater og sivile trener i dag. Effekter: Justering av lyssetting, bruk av røyk og eksplosjonslyder gjør at soldatene får en mer realistisk opplevelse under iscenesatte kamper, der pasientens skader kan variere fra skuddsår til splintskader. Simuleringstreningen tas opp på DVD ved hjelp av trådløse mikrofoner og tre kameraer. Relevante opptak analyseres under instruktørledet debriefing som finner sted umiddelbart etter hvert scenario. 

Hovedhensikt: Trene CRM (Crisis Resource Management)

  • Lære hensiktsmessig bruk av ressurser
  • Bedre kommunikasjonsevnen
  • Fungere under press på en disiplinert, produktiv måte
  • Lære samhandling (team arbeid) 

Soldat scenarier: Skuddsår, splintskader, eksplosjonsskade, mineskade, brannskade, trykkskade, offer for kjemisk våpen, offer for biologisk våpen. Emnene i de forhåndsplanlagte scenariene avsløres til soldatene rett før start, men praktikantene har ingen anelse om hvordan scenariet vil utvikle seg, siden dette kontrolleres av instruktøren i kontrollrommet.  

Sivile scenarier: Hjerneskade, hypotermi, nedsatt generell tilstand, drukning, kardiogent sjokk, anfall, forgiftning, eksponering for radioaktivt materiale, brystsmerter, hjertesvikt, elektrisk støt osv.

Senterets opplæringsutstyr omfatter for øyeblikket 6 SimMan, et utvalg Resusci Anne-dukker samt MiniAnne/CPRAnytime-sett som brukes til å lære HLR.

Fonøyde deltakere. Sykepleier og simuleringsinstruktør Jutta Sarakangas forteller at "Deltakerne er svært fornøyde med simuleringsprogrammet."  Selv om programmet har blitt mer omfattende, ønsker instruktøren seg etter hvert ennå mer avansert utstyr: "Forhåpentligvis får vi en anledning til å skifte ut noen av våre SimMan med en SimMan 3G i fremtiden."