5000 lærte hjertelungeredning på bare 6 måneder

Stavanger Universitetssykehus, Norges fjerde største sykehus, tilbyr helsetjenester til en lokalbefolkning på 300 000, og spesialiserte tjenester til 470 000 personer. Ca. 65 000 pasienter innlegges hvert år, og tallet er stadig økende. Sykehuset har 700 senger og 5500 ansatte, deriblant 1600 sykepleiere og 600 leger. Stavanger Universitetssykehus har fire hovedoppgaver: Pasientbehandling, forskning, opplæring av helsepersonell og opplæring av pasienter og pårørende. I overkant av 70 prosent av alle innleggelser skjer i form av øyeblikkelig hjelp. Den største veksten i pasientbehandling ser en ved poliklinisk behandling.

 

Alle ansatte får HLR opplæring

Universitetssykehuset stod selv for HLR-trening av sitt helsepersonell da styret bestemte seg for at alle ansatte skulle få basal HLR opplæring. Tanken var at enhver sykehusmedarbeider skulle være i stand til å yte hjertelungeredning, både i arbeidstiden og utenfor sykehuset. Man ønsket i tillegg å lære opp så mange familiemedlemmer som mulig.

 

Kortere tid og lavere utgifter

HLR-trening med MiniAnne/CPRAnytime ble valgt fordi undervisningen med denne løsningen kan foregå i store grupper og tar mindre enn 30 minutter. Treningen blir dermed mer tidseffektiv og er dessuten kostnadsbesparende sammenlignet med tradisjonelle HLR-kurs. På seks måneder var mer enn 5000 medarbeidere opplært. 

Universitetssykehuset oppgir:

  • Sykehuset betalte ca 200 kroner per MiniAnne/CPRAnytime-sett
  • 11 medarbeidere brukte sammenlagt 370 arbeidstimer på å organisere og drive kampanjen (4 minutter per medarbeider)
  • Hver medarbeider brukte 30 minutter på å fullføre treningsprogrammet

 

Gjennomføringen

Universitetssykehuset donerte ett MiniAnne/CPRAnytime-sett til hver medarbeider. Settet består av en personlig, oppblåsbar øvingsdukke (til trening av innblåsinger og brystkompresjoner) og en interaktiv instruksjons-DVD på 24 minutter.

  • En DVD-spiller, en forsterker og en storskjerm ble plassert i et møterom med kapasitet til 50 deltakere
  • Ni arbeidsdager ble satt av for å avholde kurset
  • Deltakere skulle få mulighet for å komme innom når det passet dem
  • De som ikke kunne eller ønsket å delta på den tilrettelagte gruppetreningen kunne velge å trene enten på avdelingen eller hjemme

Markedsføring av prosjektet

Programmet for opplæring av hele sykehuspersonellet ble markedsført via plakater, løpesedler og intranett. Samtidig ble det gitt informasjon om hjertestans og om fordelen med å ta MiniAnne/CPRAnytime-settet hjem for gratis opplæring av familie og venner.