Soldater lærer ved å utføre reelle prosedyrer

Forberedelse til simuleringstrening: Før deltakere går inn i simuleringsrommet får de generell informasjon om hva som har skjedd, men uten detaljerte opplysninger. Slik har soldatene i det minste en anelse om hva som venter på den andre siden av døren før scenariet starter.

Instruktørens rolle: Simuleringstreningen observeres av instruktør som følger nøye med på soldatenes innsats. Støtte og veiledning gis underveis. Instruktørene velger fra tid til annen å utfordre deltakere med vanskeligere oppgaver enn opprinnelig planlagt dersom dette kan øke læringsutbyttet. Effektiv simuleringsopplæring avhenger av instruktørens kompetanse, hans/hennes erfaring og evne til å utvikle gode scenarier. ''Siden hvert simuleringsscenario tilpasses forskjellige grupper og ulike kategorier folk som trenger medisinsk opplæring, vurderer vi deltakernes profesjonelle bakgrunn nøye før vi utformer scenarier, f.eks. hvorvidt soldater har deltatt i utenlandsoperasjoner eller kanskje vært involvert i spesialoppdrag,'' forklarer koordinatoren.

Fleksibilitet: FSAN benytter ALS Simulator og SimMan til opplæringen. ''Det er flott at FSAN har investert ressurser i den medisinske opplæringen her ved Sessvollmoen. Nå kan vi ta frem simulatorene for å vedlikeholde det vi har lært, og lære opp andre også,'' sier kursdeltaker og løytnant Hanne Gjøs, troppsjef for sanitetstroppen i HMKG. ''Når du blir kjent med menyen er det fantastisk å oppdage alle valgmulighetene du har med en slik simulator.

Simulatoren responderer: Hovedforskjellen mellom å trene på levende mennesker og det å bruke en simulator er at med simulatoren kan du utføre reelle prosedyrer, som å legge inn thoraxdren, utføre dekompresjon og intubasjon. Du kan kjenne simulatorens puls og se brystet heve seg under respirasjon. Instruktøren påser at parametre som vises på monitoren samsvarer med behandlingen deltakeren gir ''pasienten.'' På denne måten kan deltakerne vurdere og revurdere "pasientens" kliniske tilstand og lære å responere på en sikker og effektiv måte.

Ser fremover: Dagens unge bruker informasjons- og kommunikasjonsteknologi på nye og helt ulike måter enn for bare et tiår siden. Vår utfordring er å holde tritt slik at vi kan møte fremtiden med tidsriktige utdanningsmetoder,'' konkluderer koordinator Lotta Lyden.