Weisses Kreuz forbedrer kvalitet og tilgang til akuttbehandling i vanskelig tilgjengelig områder

Utfordringer for Weisses Kreuz i Nord-Italia

 • Spredt bebyggelse
 • Alpint landskap
 • Varierende vær- og føreforhold
 • Bratt og ulendt terreng 

Ambulansetjenesten har følgende oppgaver:

 • Medisinsk behandling til syke og skadde personer
 • Sikre trygg transport til sykehus

Opplæring

Ambulansepersonell gjennomgår omfattende opplæring ved Weisses Kreuz egen ambulanseskole i samsvar med nasjonale og regionale krav. Opplæringen består av tre nivåer, hvert med en egen eksamen. Opplæringen innebærer:

 • 260 timer teoretisk undervisning
 • Minimum 160 timer praksis
 • Årlig repitisjonstrening og resertifisering innen spsifikke disipliner   

Weisses Kreuz organiserer i tillegg spesiell trening av en gruppe ambulansepersonell, sykepleiere og leger for å forberede denne gruppen til utrykning under ekstreme værforhold som fra tid til annen forekommer i Alpene.  

Fokus på kvalitetssikring

Weisses Kreuz implementerte pasientsimulatorer så snart disse var tilgjengelige, og både SimMan og SimBaby benyttes nå aktivt i opplæringen. Simuleringsøktene følges opp med påfølgende debriefing, hvilket forsterker læringsutbyttet. Audio-video-opptak fra treningen benyttes for å illustrere poenger instruktøren gjerne vil fremheve. 

For å sikre kontinuerlig forbedring av medisinske ferdigheter og en trygg og optimal pasientbehandling, introduserte Weisses Kreuz Q-CPR; et konsept som, via sensorer som plasseres på pasientens bryst, gir tilbakemelding på kvaliteten av brystkompresjoner utført ved gjenopplivning (i samsvar med retningslinjer fra det italienske resuscitasjonsrådet). Takket være denne nye teknologien kan Weisses Kreuz nå sikre HLR-behandling av konsistent høy kvalitet.
 
 

Prosjekter som skal øke sjansen for overlevelse

I tillegg til å sikre akuttbehandling til befokningen i Sør-Tyrol er Weisses Kreuz også opptatt av sikkerheten til de mange millioner turister som besøker området hvert år. Organisasjonen har i denne sammenheng lansert følgende prosjekter:

 • Spre HLR-opplæring i befolkningen
 • Spre kunnskap om førstehjelp

Minst 4000 skolebarn vil årlig benytte MiniAnne/CPRAnytime-opplæringsprogrammet for å lære seg og trene på HLR-ferdigheter. Prosjektet vil bli fulgt opp med forskningsstudier som skal utføres av Professor Uwe Kreimeier, MD; førsteamanuensis ved University of Munich Hospital og hans team.

For å oppmuntre flere personer til å lære seg førstehjelp, har Weisses Kreuz også introdusert en gratis smart-førstehjelpsguide for iPhone og/eller iPod Touch. Applikasjonen, som også fungerer på andre smarttelefoner, tilbys på språkene tysk, italiensk og engelsk. Applikasjonen er så langt lastet ned mer enn 250 000 ganger på verdensbasis. For å laste ned APP: http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=295175159&mt=8

Organisering

Nødsentralene er bemannet av personell (deriblant leger) som vurder ressursbehov ved hver ny nødssituasjon. Da italiensk ambulansepersonell har færre oppgaver tilknyttet pasientbehandling sammenlignet med andre land, assiterer legene mer aktivt her når ytterligere medisinsk hjelp er påkrevet, enten ved hjelp av mindre, velutstyrte ambulanser eller via helikoptre. Ambulansene er bemannet av to ambulansepersonell og iblant en sykepleier og er vanligvis utstyrt med førsteklasses nødutstyr, for eksempel HeartStart MRx med 12-elektroders EKG, kapnografi, SpO2 /BP og QCPR (Quality CPR – kvalitets-HLR). De fleste transportambulanser er utstyrt med nødhjelpsutstyr som hjertestartere og nakkekrager.

Regionen

Provinsen Bolzano-Bozen (Sør-Tyrol, er en selvstendig provins i de Norditalienske alper. Territoriet består av mange daler og berglendt terreng. Innbyggertallet er 500 000 og området besøkes av ytterligere 13 millioner turister hvert år. De to hovedbyene Bolzano og Merano har begge store sykehus, og seks mindre sykehus er strategisk plassert rundt om i regionen.