Farmasistudenter trener kliniske ferdigheter og kommunikasjon

''Farmasøytens rolle er i betydelig endring'' forteller professor Marjorie Weiss, leder for farmasøytisk praksis ved Universitetet i Bath, England. ''Farmasøyter tilbyr stadig flere pasientrettede tjenester som rådgivning til pasienter om riktig bruk av medisiner, lettere sykdomstilfeller og sunn livsstil. Med tilleggsopplæring kan enkelte farmasøyter også forordne medikamenter.'' Universitetet har identifisert disse endringene og de økte forventingene til dagens farmasøyter: ''Dette stiller krav til farmasøytenes kliniske kompetanse og kommunikasjonsferdigheter'', sier Weiss.

En virtuell virkelighet 

''Universitetet i Bath er et av Storbritannias ti ledende universiteter og har et internasjonalt renommé for forskning og undervisning av høy kvalitet. For å tilpasse seg farmasøytenes utvidede rolle har universitetet investert i nye, hypermoderne opplæringslokaler. Lokalene er organisert som et virkelig apotek, med reseptur og rom for konsultasjon med pasienter. Hver student får tildelt et antall fiktive pasienter, alle med egen sykejournal.

Studentene kan bruke journalene for å bestemme hvilke medisiner som trygt kan forordnes og utleveres. Det nye laboratoriet omfatter også seks farmasøytiske konsultasjonsrom, der studentene filmes mens de rollespiller møter med pasienter, som spilles av lærere eller profesjonelle skuespillere. Slik får studentene verdifulle tilbakemeldinger om hvor godt de kommuniserer med pasientene. 

''Det er gjort store fremskritt innen farmasøytisk praksis de siste årene'' forteller professor Jane Millar, direktør ved universitetet. ''Denne nye suiten for farmasøytisk praksis vil sørge for at farmasøytene ved Universitetet i Bath får den best mulige yrkesfaglige utdannelsen, slik at de kan dekke behovene i yrket sitt.''

En virtuell pasient 

“Universitetet har nettopp gått til innkjøp av pasientsimulatoren SimMan 3G, som studentene har gitt kjælenavnet 'Simon'. ''Han er utrolig livaktig'', forteller dr. Denise Taylor, høyeregradsstudent innen klinisk farmasi og hjelpelærer ved den nye opplæringen. ''Han har puls, pupillene kontraherer når du lyser ham i øynene og han responderer på medisiner på liknende måte som et virkelig menneske. Hvis han reagerer på et medikament, kan han få anfall, svettetokter eller brekninger.''

Det er kjøpt inn mange SimMan 3G-simulatorer til opplæring av leger ved medisinstudiene i Storbritannia, men Universitetet i Bath har en av de første farmasiavdelingene som har skaffet seg en slik dukke. ''Han er en bemerkelsesverdig ressurs, fordi han gir studentene mulighet til å praktisere ferdigheter i forbindelse med undersøkelse, herunder diagnostikk og behandling av pasienter og det skjer i et trygt miljø'', forteller dr. Taylor.