Gammel sengepost utgjør perfekte omgivelser for nytt simuleringssenter i Sydney

’Dette simuleringssenteret i Sydney hadde en svært beskjeden begynnelse, men fikk en ny start takket være inntekter fra det årlige veldedighetsballet til St Vincent's Hospital. Senteret, som i utgangspunktet besto av en utlånt dukke, TV, videokamera og en masse entusiasme, er nå et avansert utdanningssenter. Det er i drift seks dager i uken og lærer opp hundrevis av sykehusets eget personale gjennom en flerfaglig strategi.

 

Nytt liv på gammel sengepost

’Det var professor Don Harrison, formann for Australian Resuscitation Council, som tok initiativet til simuleringsteamet. Teamet nølte ikke, da de fikk muligheten til å bruke en SimMan-dukke som på det tidspunktet var i bruk på St Vincent's Private Hospital.

“”«Det er alltid mulig å forbedre responstiden for gjenopplivning», forteller HLR-koordinator Alex Pile. «Vi mente at et simuleringssenter ville være til stor hjelp i opplæringsprogrammene for sykehusets eget personale.»” Senteret ble etablert i 2005, i en verneverdig Nightingale-sengepost, med økonomisk støtte fra St Vincent's Hospital og i samarbeid med Universitetet i New South Wales. Dette var et perfekt lokale med plass til å bygge en lang sal i midten med lett tilgjengelige kontroll- og evalueringsrom, kontorer og lagre. Senteret ble dessuten utviklet med særlig tanke på enkel bruk for alt personell.

 ‘Kameraer kan fange inn aktivitetene fra en rekke ulike vinkler, og alle detaljer om scenarioet, herunder EKG, brystrøntgen og symptomer, vises på andre datamaskiner. Senteret har gode reserveløsninger, og hvis alt annet svikter, kan et vanlig videokamera kobles til for å gjøre enklere opptak.

 

Alle er velkomne

Simuleringssenterets avanserte livredningsscenarioer omfatter nå opptil 14 sykepleiere og 2 leger om gangen, som alle spiller ut sine ulike roller eller observerer responsene. Anestesipersonell og personell fra intensiv-, akutt- og hjerteavdelingene samt en lang rekke andre fagområder får opplæring hele uken, og enkelte scenarioer er anvendelige på tvers av flere av disse avdelingene. Spesialiserte arbeidsseminarer tar for seg emner som luftveishåndtering eller pasienter som blir dårligere.

Akuttlege Melinda Berry underviser ved senteret to dager i uken. Hun ser hvordan små detaljer kan gjøre situasjonene mer realistiske. “«Jeg varsler om tilfellet på forhånd, slik ambulansepersonell gjør i virkeligheten, og dette gir deltakerne omkring fem minutter til å gjøre seg klare. Jeg kler meg slik ambulansepersonell gjør og triller dukken inn, kobler den til systemet og gjennomfører overleveringen.»” St Vincent's bruker dessuten situasjoner fra det virkelige liv i stedet for eksempler hentet fra lærebøker.

 

En ikke-hierarkisk strategi

Senteret har stimulert godt samarbeid, ikke bare mellom ulike avdelinger, men også mellom ulike roller. “«Det er ingen som sier 'Dette er mitt område og min tid'», forteller Pile. ’«Det er heller ikke noe hierarkisk skille mellom leger og sykepleiere.» Opplæringen forutsetter beslutningstakning og kommunikasjon mellom kolleger.»

Dr. Berry har også sett at medisiner- og sykepleierutdanningen, som tradisjonelt holdes fra hverandre, endelig samles under simuleringssenterets tak. “I virkeligheten må de samarbeide om pasientomsorgen. Derfor kombinerer de fleste av kursene våre nå sykepleie og medisinsk behandling, og det har blitt veldig godt mottatt.”