Investeringer i pasientsimulering skal øke studentenes faglige trygghet og kompetanse

Over 74 prosent av uønskede hendelser i helsesektoren skyldes dårlig kommunikasjon. Denne oppsiktsvekkende statistikken antyder at med riktig opplæringsmiljø kan alle typer helsepersonell dra nytte av en ny utdanningsmodell som bygger på kommunikasjon, samarbeid og lederegenskaper. 

ECU Health Simulation Centre ved Edith Cowan-universitetet (ECU) i Western Australia ledes av professor Cobie Rudd, som er fagansvarlig for helsefaglige studier. Senteret ble finansiert av universitetet og åpnet i 2007. Det ble utviklet i nøye samarbeid med nøkkelpersoner innen simuleringsbasert trening og opplæring, herunder dr. Brendan Flanagan, i samråd med studentorganisasjonen. Disse samtalene avdekket ikke bare at studentene ønsket å oppnå så høy kompetanse og faglig trygghet som mulig, men også at denne opplæringen ville være nyttig for dem også etter uteksaminering.

ECU brukte den ovennevnte statistikken som katalysator for arbeidet med å gi studentene en ''myk overgang'' og utvikle samarbeidspartnernes fremtidige kvalifikasjoner i et helt nytt opplæringsmiljø.

God planlegging gir strålende resultater

Vurderinger av helsesystemets utfordringer ga grobunn til mange nye ideer under planleggingen av senteret. En sentral del av prosessen var å utvikle immersive, fleksible omgivelser som skulle være så like det faktiske kliniske miljøet som mulig. Dermed kan alle typer situasjoner gjenskapes, fra håndtering av aggresjon i allmennpraksis og psykiatriske problemstillinger i mange forskjellige situasjoner til kriminalteknisk etterforsking ved akuttavdelinger.

En fullstendig simulert opplevelse

Senteret omfatter tre uavhengige simuleringslokaler, hvert av dem med sitt eget evalueringsrom, kontrollrom og observasjonsområde. Denne utformingen sørger for at ingen forlater lokalene før debriefingen og senteret kan gjennomføre ulike typer simuleringer samtidig. Også høyrisikosituasjoner simuleres, herunder narkotika- og alkoholrelatert vold, omfattende akuttsituasjoner med sortering av skadetilfeller samt obstetriske akuttilfeller. 

Målet om å innarbeide simuleringsbasert opplæring på tvers av alle helsefagkretser forutsetter en svært kreativ tilnærming. ECUs team består av helsepersonell fra alle helsefag, og senteret leier inn standardiserte pasienter (skuespillere) for å gi ekstra troverdighet til scenariene, som er basert på faktiske hendelser. 

Professor Rudd påpeker at til og med negative hendelser i siste instans kan bidra til et positivt sluttresultat. ''Når vi benytter negative hendelser og nestenulykker fra det virkelige liv som grunnlag for scenarier som kjøres i et trygt, men realistisk simulert læringsmiljø, kan vi forbedre pasientresultatene på lengre sikt.''

Den evidensbaserte tilnærmingen

Senteret er til nytte for en lang rekke av universitetets samarbeidspartnere i bransjen over hele delstaten, og har derigjennom tiltrukket seg stor interesse fra uventede hold: Western Australia’s Crime and Corruption Commission ønsket å vite mer om senterets arbeid med vold og behandling ved akuttavdelinger, og risikoanalytikere innen høyere utdanning og forsikringsbransjen ønsket informasjon om ECUs scenariobaserte opplæringsstrategi for å forbedre kommunikasjonen hos team og organisasjoner.

Professor Rudd kommenterer den store bransjeinteressen på denne måten: ''Vi har bedt forbrukere og studenter om deres synspunkter, og om forslag til løsninger. Vi gjennomførte undersøkelser og så på mulighetene knyttet til simuleringsbasert opplæring. Pilotprosjektet var svært vellykket, så vi har bygd videre på det. Vi mener vi har en alternativ innfallsvinkel og skaper merverdi, ettersom vi ikke kopierer det andre gjør.”