Forbedre pasientpleie gjennom in situ-simulering

Sykehuset i Derriford i Storbritannia har lenge vært tilhenger av simuleringsbasert opplæring, og de siste fem årene har sykehuset innført en omfattende timeplan med simuleringsprogrammer for et bredt utvalg flerfaglig sykehuspersonale. Med det nyeste tilskuddet – den trådløse pasientsimulatoren SimMan 3G – utvider simuleringsteamet ved sykehuset nå personalopplæringen med en ny dimensjon. Teamet tar spesielt tilpassede simuleringer med ut av simuleringslokalene og inn på den faktiske arbeidsplassen, slik at grupper som jobber sammen, også får opplæring sammen. På denne måten bidrar teamet ytterligere til å forbedre sikkerheten for pasientene.

Overføre læringen til arbeidsplassen

Anestesioverlege Tom Gale gir et innblikk i noe av opplæringen ved sykehuset: “«Når vi for eksempel lærer opp teamet på operasjonssalen, spør vi dem hvilke kritiske hendelser og nestenulykker de har opplevd de siste seks månedene, slik at vi kan tilpasse læringsmålene etter disse bestemte scenarioene og for akkurat disse menneskene. Slik kontekstualisering av den simuleringsbaserte opplæringen gjør scenarioene mer autentiske, og det blir enklere å overføre lærdommen til arbeidsplassen. I siste instans kan teamets innsats styrkes, og skjulte trusler i det kliniske miljøet kan identifiseres for å bidra til større trygghet for pasientene hvis liknende hendelser skulle oppstå på nytt ved senere anledninger.»”

Verdien av in situ-simulering

Sykehuset i Derriford fortsetter å utvide simuleringsprogrammene sine, og er i ferd med å virkeliggjøre helsedepartementets visjon om å benytte simuleringsbasert opplæring som et redskap til å bygge opp et tryggere helsevesen¹’’. “«De mobile egenskapene til SimMan 3G har gjort det mulig for oss å skape simulerte miljøer hvor som helst på hele sykehuset», fortsetter dr. Gale. «Vi kan arrangere simuleringsbasert opplæring på operasjonssalen, intensivavdelingen, overvåkningsavdelingen og akuttavdelingen. Dessuten har vi simuleringsprogrammer for neonatal opplæring, for pediatri, barsel og fødestuer. Ved sykehuset i Derriford mener vi at in situ-simulering er riktig redskap for å bringe simuleringsbasert opplæring ut til et bredt utvalg av helsepersonell på hele sykehuset.»”

1. Safer Medical Practice: Machines, Manikins and Polo Mints, 150 years of the Annual Report of the Chief Medical Officer, Department of Health (UK) 2009