Realistisk, kostnadseffektiv simulering fremmer klinisk læring

Hvert år får Indiana-studenter i tusentall anledning til å perfeksjonere sine kliniske ferdigheter ved dette hyperrealistiske, tverrfaglige simuleringssenteret. De avanserte lokalene på nærmere 3000m²  gjenskaper miljøer der pasientbehandling finner sted i den virkelig verden. En lang rekke scenarier benyttes for å trene delstatens fremtidige leger, sykepleiere og medisinske teknikere i å anvende kognitive, psykomotoriske og mellommenneskelige ferdigheter .   

Senteret består av én pc-lab med plass til 12 personer, små klasserom, rom for debriefing og følgende fire hovedområder: 

  • Objective Structured Clinical Exam (OSCE)* senter: Allsidig eksamenslokale med 10 senger
  • Virtuelt sykehus: Enhet med seks senger som inkluderer gyn/barsel- og nyfødtområde. Her pleier studentene sine simulerte pasienter. Når pasientene rammes av (iscenesatte) kritiske tilstander, oppmuntres studentene til problemløsing, pasientvurdering, intervensjon og debriefing. Den kliniske læringen omfatter utvalgte ferdigheter, virtuelle DVD-programmer og andre teknologier
  • Ferdighetstrening: Et ca 100m² stort undervisningslokale for trening og opplæring i suturering, luftveishåndtering, trening med IV-pumpe og andre avanserte ferdigheter
  • Akuttmedisinsk område: Akuttmottak, simulert operasjonsstue, vaskulært område, intensiv-enhet og transportrom med ambulanse. Pasientsimulatorene representerer her kritisk syke pasienter med utvalgte kliniske problemstillinger. Området kan også gjenskape postoperativ, preoperativ, triage eller brannskade-scenarier

* Objektiv Strukturert Klinisk Undersøkelse (OSCE): Eksamensform designet for testing av kliniske ferdigheter og kompetanse innen områder som kommunikasjon og klinisk pasientundersøkelse. 

Auskultering av hjerte- og lungelyder

Simuleringssenteret benytter flere av Laerdals toppmoderne simulatorer, som SimMan, SimMan 3G, SimBaby og SimNewB. Alle spesialsykepleiere (fra pediatri- til akuttsykepleiere) og indremedisinere får nå seks timer med instruksjon og testing på hjertelungesimulatoren Harvey®. Student-blogging 'til' Harvey vitner om hvor realistisk læringen oppleves: “Takk, Harvey! Hørte stridor i dag.”

Spesielt operasjonsstuen preges av mange nyvinninger  

I opersjonsstuen benytter spesialister og studenter vanlige instrumenter og det siste innen medisinsk utstyr når de utfører fullverdige prosedyrer på simulerte pasienter. Slik får de erfare hvordan det er å jobbe inni kroppens hulrom som akkurat er åpnet.

''Dette fantastiske samarbeidsprosjektet gir studentene rikelig erfaring som kommer pasientene direkte til gode,'' sier Marion Broome, phd, sykepleier, professor og dean ved sykepleiefakultetet. ''Det å jobbe sammen for å løse pasientproblemer vil påvirke legers og sykepleieres holdninger og oppførsel i mange år fremover. Med denne nye tilnærmingen til trening og opplæring vil alle typer helsepersonell kunne stille bedre forberedt i møte med komplekse utfordinger i dagens helsevesen.”

Fairbanks tar virtuell læring til nye høyder der studenter i tusentall drar nytte av real-life trening og opplæring på årlig basis. Som medlemmer av tverrfaglige team med profesjonelle helsemedarbeidere, får studentene mye erfaring. De lærer håndtering av teamdynamikk, blir kjent med nyvunnet teknologi og opplever plutselige kriser lenge før de kastes ut i klinisk praksis, turnustjeneste eller mer permanente arbeidssteder.

Samarbeidet effektiviserer operasjonell virksomhet og videreutvikling av simuleringspensumet 

Alle tre partnere drar nytte av samarbeidet, både økonomisk og med hensyn til overordnet planlegging. Fairbanks har ansatt 11 personer med ansvar for å utvikle tverrfaglige læringsmål. Videre har man etablert et simuleringsakademi som skal videreutvikle pensum og vurdere forskningsmuligheter.  

''Denne samarbeidsmodellen har fungert veldig godt ved vårt universitet. Den har forent alle kategorier helsepersonell mot et felles mål om bedre pasientsikkerheten i Indiana,'' sier Scott Engum, lege og direktør ved Fairbanks.

Om Clarian Health

Clarian Health omfatter mer enn 20 sykehus og medisinske sentre i delstaten Indiana og regnes med i rekken av “Best Hospitals in America” (U.S. News & World Report). Clarion Health og teamet ved Indiana University Schools of Medicine and Nursing mente at det ville gagne pasientene å innføre det siste nye innen simuleringsbasert læring, tverrfaglig styring samt en operasjonell komité som kunne ivareta planlegging og bygging av et nytt simuleringssenter. 

Fairbanks Interdisciplinary Simulations Center åpnet i 2005 og driftes i samarbeid av Indiana University Schools of Medicine and Nursing og Clarian Health.