Opplæring av helsepersonell i Papua Ny-Guinea

 

Klinisk sykepleierspesialist Janine White reiste fra Australia til Papua Ny-Guinea for å dele helsefaglig kunnskap med lokale sykepleiere, kommunehelsearbeidere og lærere. En del av målsettingen hennes var å undervise medisinsk personell om førstehjelp og gjenopplivning av nyfødte, ettersom spedbarnsdødeligheten er høy i dette landet. 

Deler av Janine Whites familie var allerede engasjert i frivillig arbeid for Frelsesarmeen i Papua Ny-Guinea, og da organisasjonen ba om hennes hjelp som sykepleier, var hun ikke vanskelig å be.

 

 

Participant practicing the Heimlich maneuver.Støtte og forsyninger

White fikk mye støtte fra sine kolleger ved Manning Hospital, og fikk ta med seg forsyninger som det ikke lenger var behov for i Taree. Hun reflekterte over det faktum at så mye utstyr blir kastet på grunn av strenge regelverk i land som hennes eget: «Hjemme i Australia kan vi ikke bruke noe utstyr etter at det er utgått på dato, selv om det fortsatt ville vært er trygt.»

Under oppholdet i Papua Ny-Guinea opplevde hun store kontraster da hun så hvilket utrolig arbeid som utføres der med få ressurser. I tillegg til de ulike sykehusforsyningene ble også ti Baby Anne-dukker donert, slik at White kunne lære opp en gruppe helsearbeidere fra Frelsesarmeen i Papua Ny-Guinea.

 

Participant learning to check the respiration.Førstehjelp og grunnleggende HLR-ferdigheter

Janine White arrangerte tre fulle dager med opplæring i førstehjelp og HLR i de østlige høylands-områdene i Papua Ny-Guinea og i Port Moresby. Helse- og barnepleie-personalet som deltok disse dagene var svært takknemlige for alt hun kunne gjøre:

Deltakerne lærte å lytte til respirasjonslyder og de trente ventilasjonsteknikk både ved hjelp av munn-til-munnmetoden og ved bruk av ventilasjonsbag. De lærte korrekt håndplassering ved bryst-kompresjoner og teknikker for å kontrollere luftveiene samt å fjerne eventuelle objekter ved hjelp av dunk mot rygg og press mot brystet – alt ved bruk av de ti donerte Baby Anne-treningsdukkene. «Jeg bør også nevne at deltakerne ble veldig glade i de små mørkhudete dukkene og kalte dem 'papuanske babyer'» forteller White. «De kommer til å fortsette å  bruke dem i den praktiske opplæringen.»

 

Parcticipant practicing ventilations using BVM.Når langt med få ressurser

Det var svært motiverende for White å kunne hjelpe så mange med få og rimelige midler for hånden. Nå har hun en liste over saker hun ønsker å gjøre fremover for å kunne hjelpe helsepersonell i Papua Ny-Guinea ytterligere. Kommende pengeinnsamlinger vil forhåpentlig hjelpe henne å realisere planene og gjøre henne i stand til å gi mer opplæring og utdanning til helsepersonell i Papua Ny-Guinea i tiden som kommer.