In situ-simulering på pediatriske sengeposter

Undervisningssykehuset St. Mary's i London diagnostiserer og behandler en lang rekke medisinske tilstander hos både voksne og barn. Sykehusets har egen akuttavdeling for barn, en pediatrisk intensivavdeling og tilbyr en rekke spesialist-tjenester.

In situ-simuleringer gjør simuleringstreningen enda mer relevant

Sykehuset hadde et simuleringssenter for trening og opplæring innen anestesi og operasjon, men dr. Claudine De Munter var overbevist om at in situ-simulering (stedsspesifikk trening) ville være langt mer hensiktsmessig. Når treningen organiseres rett på post, kan de ansatte trene i kjente omgivelser og bruke det samme utstyret de bruker til vanlig. Å gjenskape hendelser som ofte utspiller seg på pediatriske intensivavdelinger, gjør treningen enda mer relevant når den foregår her.

Det første britiske sykehuset med et fullverdig in situ-program

Støtte fra den britiske veldedige organisasjonen Save the Baby finansierte innkjøpet av den første pasientsimulatoren i 2005, og London Deanery, som har ansvar for helsefaglig videreutdanning i London, finansierte den andre 3 år senere.

Utstyret oppbevares i låsbare traller.

Dr. De Munter laget sitt eget, mobile oppsett for de 2 simulatorene avdelingen disponerer. Trallene er låsbare og plasseres i et hjørne av pediatrisk intensivavdeling når de ikke er i bruk. Med utstyret rett ved går det raskt å gjøre alt klart for in situ-simuleringer i hverdagen.

Pensum

Det ble utarbeidet en serie scenarioer som reflekterer kliniske tilstander som forekommer hyppig i sykehusets pediatriske intensivavdeling. Scenarioene omfatter:

 • anafylaktisk sjokk
 • arytmi
 • astma
 • bronkiolitt
 • brannskader
 • kramper
 • hodeskader
 • hjernehinnebetennelse
 • pneumotoraks
 • utslett
 • respirasjonssvikt
 • septisk sjokk
 • kombinasjoner av de ovennevnte
Dr De Munter forbereder in situ-simulering.

Ukentlige simuleringer

Utstyret oppbevares lokalt og er raskt og enkelt å sette opp. Da det trengs lite tid til forberedelser kan in situ-simuleringer gjennomføres på ukentlig basis. Simuleringen skjer innimellom andre gjøremål ved de 3 forkskjellige pediatriske postene.

Hvem og hvor ofte

Vanligvis trener én sykepleier og én lege sammen. Alle pediatriske sykepleiere og alle leger under utdanning simulerer minst to ganger årlig.

Hvordan: Instruktøren presenterer kort hva scenariet skal handle om og styrer hendelsforløpet etter hvordan teamet presterer. På denne måten kan instruktøren tilpasse scenariene etter deltakernes ferdighets- og kunnskapsnivå. En in situ-simulering varer om lag en time, medregnet 15–20 minutters debriefing. På grunn av tidsbegrensninger brukes videoopptakene først og fremst til dokumentasjonsformål, og i mindre grad til evaluering. Deltakerne får ytterligere tilbakemelding per e-post på et senere tidspunkt.

Instruktør Anne Dowson. 

Fordeler ved in situ-simulering

Ettersom simuleringen foregår på arbeidsplassen har kolleger fra flere fagområder mulighet til å delta samtidig. Utstyret, som largjøres og ryddes bort på knappe 20 minutter, er en annen viktig, tidsbesparende faktor. Trallene er enkle å flytte mellom de tre separate pediatriske sengepostene, og dette bidrar til ytterligere fleksibilitet. ''Det beste er at deltakerne bruker det samme utstyret, monitorer og medisiner de bruker i en virkelig situasjon. Læring og trening i eget miljø gjør det derfor enklere å overføre erfaring til den virkelige verden'', sier Anne Dowson, instruktør og seniorsykepleier ved pediatrisk intensivavdeling. Om det å prøve simuleringstrening for første gang, sier hun:''Deltakerne kan virke skeptiske i begynnelsen, men etter debriefingen forstår de hensikten og liker metoden veldig godt.'' Dowson er forøvrig overbevist om at kommunikasjonen med legene er blitt bedre etter sykehuset startet in situ-simulering.