Hybridsimulering av barsel gir økt realisme og større nytte av klasseromsundervisningen

Carol Okupniak, direktør for Center for Interdisciplinary
Clinical Simulation and Practice (CICSP) ved Drexel University
College of Nursing and Health Professions, forteller: “–Jeg elsker
jobben min. Jeg startet karrieren min i teknologiens barndom, og jeg ’har sett
en gradvis forandring innenfor helsevesenet. Det føles helt riktig
å være med på å forandre sykepleierutdanningen ved
hjelp av simulering.”


Okupniak gjennomførte en betatest av Laerdal’s PROMPT Birthing
Simulator i CICSP’s nye pasientsimuleringssenter
med sykepleiestudenter som ennå ikke har offentlig godkjenning. To av de åtte dagene med klinisk
undervisning i barselavdelingen hvert kvartal tilbringer studentene i
simuleringslaboratoriet, og Okupniak forteller at “responsen på utprøvingen av PROMPT
var overveldende positiv. Både lærerne og
studentene foretrakk PROMPT fremfor fødselssimulatoren vi hadde brukt
tidligere. Lærerne skulle gjerne hatt den som en
del av simuleringstilbudet i mange av våre lavere-
og høyeregrads utdanningsprogrammer.”


Hybridsimulering gir økt realisme

Bruken av PROMPT Birthing Simulator med profesjonelle
skuespillere som standardiserte pasienter (en fødende mor og hennes partner av
samme kjønn) ble innarbeidet i eksisterende simuleringer i fagkretsen,
som normale fødsler, amming og pleie av nyfødte.
Før midtveiseksamen brukte studentene en simulator i helfigur i en simulering av en
normal fødsel. Etter eksamen brukte studentene PROMPT
Birthing Simulator til simulering av en komplisert fødsel: Komplikasjonene
omfattet skulderdystosi som krevde to manøvere før
babyen’ ble forløst, samt blødninger post partum. “– Du vet aldri
hva ’som kan skje under barsel, og her fikk
studentene erfare dette,” forteller Okupniak.
Studentene sammenliknet den tidligere bruken av simulatorer i helfigur, med
hybridsimulering (med PROMPT Birthing Simulator og
standardiserte pasienter), og opplevde en rekke fordeler med sistnevnte:
– “Virkelige pasientreaksjoner gir en bedre forståelse
av mellommenneskelige opplevelser.”
– “Skuespillerne gjorde simuleringen mer realistisk og fikk
oss til å tenke kritisk.”

–“Fødselen forløp mer naturlig, og førstehåndserfaring
er alltid bedre enn klasseromsundervisning.”
Studentene understreket også den faglige verdien
av hybridsimulering med PROMPT:
– “Den gjør det mulig å få realistiske opplevelser i løpet av få minutter,
i motsetning til virkelige fødsler, som er umulige å planlegge tidsmessig.”
– “Den får deg til å tenke mer på virkelige opplevelser
og ikke på plastdukker.”
– “Den gir deg en mer realistisk situasjon,– og det trenger vi mer av!

 

Planer og anbefalinger for fremtidig undervisning

Okupniak anbefaler å bruke en fostermonitor sammen med
PROMPT Birthing Simulator, slik at studentene kan oppleve endringer i
livstegn. Dessuten understreker hun at opplæringen av de standardiserte
pasientene må være veldig grundig.


“– Vi øvde, brukte rollespill og kjørte gjennom
scenarioet med lærerne. Når skuespillerne så på videoopptaket
etter scenarioet, forsto de at de måtte unngå ’å snakke og
fnise under veene, og vi justerte plasseringen av ben og føtter
for å gjøre det hele mer realistisk,” forteller Okupniak. “Etter hvert oppstår det en’
mer ensartet praksis. Det er bra å bruke den samme standardiserte pasienten,
ettersom skuespillerne blir flinkere etter hvert som de gjentar scenarioet. Det’ er dette
simulering handler om; det’utvikler seg hele tiden.


Det er planer om å bruke PROMPT i tverrfaglige opplæringsprogrammer
for turnusleger som er interesserte i overvåking av trekkraft, og lærerne har
bedt om flere kliniske undervisningsdager i obstetrikk med hybridsimulering.