Simulering gir sykepleier- og jordmorstudenter en forsmak på arbeidslivet

Fakultetet for sykepleier-, jordmor- og helsefag – Faculty of Nursing, Midwifery and Health (NMH) – ved University of Technology i Sydney er internasjonalt kjent for
sine innovative og praktisk rettede undervisningsprogrammer på de respektive fagfeltene. Det legges
stor vekt på evidensbasert læring, og kursene rangeres derfor ofte helt i toppen av Australias helsefaglige undervisningstilbud.

UTS tok i bruk simuleringsteknologi i 2006, etter at fakultetslærer Michelle Kelly hadde tilbrakt et sabbatsår med å besøke ledende institusjoner innenfor simuleringsbasert undervisning i forskjellige land.
Da hun kom tilbake til UTS med massevis av ny kunnskap i bagasjen, fikk hun overtalt fakultetsledelsen til å innføre simuleringsteknologi på pensum ved NMH.

Både UTS og NMH har investert tungt i prosjektet, og kan nå tilby studentene undervisning i hypermoderne laboratorier for klinisk praksis og simulering.

 

Klare for arbeidslivet

I løpet av bare fem år har Michelles arbeid revolusjonert undervisningen ved fakultetet. Immersiv simuleringsteknologi er nå en del av pensum i hvert undervisningsår av det nye bachelorprogrammet i sykepleie.
Den nye læringsmetoden, som forandrer hverdagen for både lærere og studenter, er blitt tatt imot med åpne armer av mange ansatte.

Michelle er i dag simulerings- og teknologidirektør ved fakultetet. Hun sier at simulatorene og teknologien har vært viktig for universitets evne til å fortsette å uteksaminere studenter på det høye faglige nivået som kreves i arbeidslivet. Dette oppnås blant annet ved å legge stor vekt på samspillet med pasienten, og på pasientens sikkerhet. «Med simuleringsbasert opplæring tilegner studentene seg avgjørende kliniske ferdigheter i et trygt og realistisk miljø. ”Dette bidrar ikke bare til å gjøre studentene faglig tryggere, men lærer dem også beste praksis i forskjellige scenarioer», sier Michelle.Satsingen på simulering er svært synlig i fakultetets lokaler – fire ultramoderne sykepleier- og jordmorlaboratorier og ett simuleringslaboratorium fordelt på to universitetsområder, er alle fullt utstyrte og klare for realistisk simulering av en rekke kliniske scenarioer.

Laboratoriene er tilknyttet kontrollrom der lærere og teknikere kan fjernstyre og endre simulerte pasienttilstander, observere studentenes reaksjoner og gjøre digitale opptak ved hjelp av kameraer og mikrofoner i taket.

Opptakene kan brukes til å følge studentenes faglige utvikling og gi spesifikke tilbakemeldinger under evalueringsøkter.

 

Moulage (the art of applying mock injuries)

 

Raskere læring

Michelle forteller at det har vært en stor utvikling innenfor simulatorteknologi, særlig når det gjelder audiovisuelle opptak, og at dette har hevet kvaliteten på læringen betraktelig.‘

I tillegg til å utvikle realistiske laboratoriescenarioer gir fakultetet opplæring til laboratorieteknikerne i moulage (kunsten å etterlikne skader og sår).
“«Vi får ofte teknikerne til å klargjøre dukkene med gode etterlikninger av traumer eller brannskader.
”Tredjeårsstudenter innenfor kritisk sykepleie blir ofte svært overrasket og imponert over dukkenes virkelighetstro utseende og realistiske reaksjoner», sier hun. Skolerte jordmødre er veldig flinke til å skape realistiske simuleringer av fødsler med post partum-situasjoner eller komplikasjoner som jordmorstudentene må løse.
 

 

Aktivt deltakende studenter

Fakultetet ønsker å fokusere på den stadig økende bruken av simuleringsteknologi. I den forbindelse hjelper Michelle et team med å forberede lanseringen av en ny simuleringsuke for ferske sykepleiestudenter, hvor 350 deltakere får prøve seg på interaktiv simulering.

Et så stort arrangement er naturligvis en kolossal utfordring, og teamet har lagt ned mye arbeid i forberedelser og planlegging.

I tillegg er det selvfølgelig aldri problemfritt å innføre ny teknologi i et fagmiljø med etablerte rutiner, og Michelle innrømmer at enkelte deltakere er vanskeligere å overtale enn andre om simuleringsteknologiens fortreffelighet:

‘«Erfarne sykepleiere som skal etterutdanne seg, trenger ofte mer oppmuntring for å bli fortrolig med simulatorene. I begynnelsen kan de si ting som 'De er ikke ekte – kliniske situasjoner er ikke slik på ordentlig'. ‘
”Når de får se hva dukkene kan gjøre, lar de seg imidlertid imponere – særlig når pasienten snakker og pleierne kan vurdere forskjellige fysiologiske parametere.»


Michelle mener at simuleringsteknologi kan være nyttig for mange forskjellige typer studenter – fra de som nettopp har avsluttet skolegangen til internasjonale studenter som trenger australske kvalifikasjoner: “
”Læringsformer med aktiv deltakelse har svært god effekt, og når man kompletterer simuleringsteknologien med tilrettelagt evaluering og refleksjon, blir læringsutbyttet bedre og kunnskapen mye enklere å huske», avslutter hun.