Lavere klinisk risiko, høyere sikkerhet for pasientene

Southern Health er den største tilbyderen av helsetjenester i delstaten Victoria. Institusjonen sysselsetter mer enn 12 000 klinikere fordelt på fire universitetsområder i Melbourne, og har et av Australias største og mest fremgangsrike simuleringssentre.

Da Southern Health Simulation Centre (SHSC) ble etablert i 1997, var det et av de første simuleringssentrene på den sørlige halvkule. SHSC ble finansiert med såkornkapital fra sykehusets anestesiavdeling, og var opprinnelig et eksklusivt opplæringstilbud til klinikerne på avdelingen.

Mer enn ti år senere har senteret vokst til å bli en tilbyder av avansert simuleringsbasert opplæring til helsepersonell innenfor en rekke områder. Opplæring gis i dag til medisinstudenter, nye medarbeidere som trenger yrkesforberedende veiledning, spesialistleger, sykepleiere og andre helsefagarbeidere i hele Southern Health-systemet.

 

Redusert risiko

Ifølge forskningsleder Stuart Marshall spiller simuleringsbasert opplæring en viktig rolle i Southern Healths kontinuerlige arbeid med å redusere den kliniske risikoen og styrke sikkerheten for pasientene.

‘SHSC gir helsepersonell tilgang til realistiske kliniske miljøer som operasjonssaler, akuttmottak, sengeposter og fødestuer. Dermed får studenter og lærere unik kunnskap om hvordan de skal opptre og kommunisere i forskjellige kliniske situasjoner.

Lærdommen fra simuleringsøktene kan deretter innføres på pensum og i det kliniske miljøet for å skape tryggere arbeidsforhold og høyere sikkerhet for pasientene.

Marshall lovpriser muligheten til å utvikle metoder på simuleringssenteret, for så å innføre dem andre steder på sykehuset: «Nylig gjennomførte vi en svært vellykket øvelse med fokus på kommunikasjon over telefon, hvor vi kom frem til en bedre og mer strukturert måte å kommunisere på i sykehusmiljøet. Først identifiserte vi behovet og prøvde ut strategien på simuleringssenteret. Deretter innførte vi det vi hadde lært, i mindre grupper på sykehuset, før vi til slutt tok metoden i bruk på hele sykehuset.»

 

Studentenes forventninger

Fordelene ved simuleringsbasert opplæring har heller ikke gått Southern Healths studenter hus forbi – de ser på simulering som en viktig del av den helsefaglige undervisningen. Marshall forteller at alle studenter og reserveleger mottar simuleringsbasert opplæring helt fra starten av.

Faktum er at dagens studenter er blitt så vant til teknologien at de forventer at den skal være en del av undervisningen. «Simulering engasjerer studentene. Dagens studenter forventer å bruke teknologi aktivt i undervisningen, og de setter stor pris på tilbudet», sier Marshall.

 

Integrert opplæring i alle ledd

Gjennom beslutningen om å integrere simulering i alle deler av fagkretsen har Southern Health flyttet grensene for simuleringsbasert opplæring i Australia. Samtidig er SHSC et av de første sentrene på den sørlige halvkule som gjennomfører en universell implementering av simuleringsbasert opplæring.‘

Det er imidlertid flere enn studentene og pasientene som nyter godt av simuleringsteknologien. Helsetjenester av høy kvalitet krever stadig mer av helsepersonellet, og derfor bruker helsefagarbeidere på alle nivåer simuleringssenteret til å vedlikeholde sine kliniske ferdigheter og overføre ny kunnskap til arbeidet.

I stedet for å bruke simuleringsteknologien som et rent støtteverktøy i undervisningen, satser Southern Health på å gjøre den til en naturlig del av medarbeidernes og studentenes daglige gjøremål. Dette innebærer å tilby opplæring til en rekke grupper, som laveregrads medisinstudenter, erfarne helsefagarbeidere og helsepersonell under utdanning, sykepleiere og helsepersonell på akuttmottak, anestesiavdelinger og fødeavdelinger, jordmødre, internasjonale medisinstudenter, ambulansepersonell, allmennpraktiserende anestesileger i distriktene samt anestesi- og rehabiliteringspersonell.