Trener postpartum-blødning med MamaNatalie Fødesimulator

Målsetningen med scenariet er å:
- evaluere sykepleiertiltakene studentene iverksetter
- hvordan teamarbeidet fungerer
- forsterke forelesningen som er gitt om temaet på forhånd        

For mer informasjon om føde/barsel simuleringslab'en: http://www.udel.edu/nursing/simulation/maternal.html