• Tungen kan blåses opp manuelt for å simulere blokkerte luftveier eller tungeødem
  • Den realistiske innvendige anatomien gjør det mulig å øve på  luftveishåndtering ved bruk av manuelle manøvre og mekaniske apparater
  • Innsetting i og suging av de orofaryngeale og nasofaryngeale luftveiene
  • Intubasjon endotrakealt og i høyre hovedbronkie
  • Koniotomi med kanyle eller kirurgi
  • Retrograd intubasjon
  • Perkutan transtrakeal jetventilasjon
  • Ventilasjon med ventilasjonsbag
  • Trakealsug