Modell av hånden til en voksen mann, der hud og vener kan skiftes ut, brukes til å øve på innlegging av venekanyle på håndbaken. Venepunksjon er mulig på håndbaken

Venene kan palperes for å finne punksjonssted og forberede venepunksjonen og væske kan infunderes i venene slik at du kan øve på å sette iv-bolus og injeksjoner. Huden og venene kan skiftes ut for å forlenge modellens levetid

Glidemiddel følger med