Installasjon og opplæring

Installasjon er utviklet for å gi deg en innføring i hvordan simulatoren settes sammen. Opplæring er et grunnleggende kurs i hvordan betjene simulatoren. Begge kurs holdes hos deg.