Sykehus

Regelmessig, tverrfaglig teamtrening anses stadig oftere som en viktig faktor for å oppnå økt pasientsikkerhet, og flere sykehus ønsker nå å tilby denne type simuleringstrening. Bare ett år etter oppstart er det ingen vei tilbake for Føde/barselavdelingen i Stavanger. [les mer]