Gå til innhold

LLEAP

Laerdals lærings- og applikasjonssystem

En komplett LLEAP lisens forener kontrollen over alle PC-opererte Laerdal-simulatorer og giør det enklet å kjøre simuleringstreningen.

LLEAP: Enhetlig software for simulering

Administrer alle PC-drevne Laerdal simulatorer fra en og samme plattform. Det vil gjøre det enklere å nå læringsmålene ved at man enkelt og effektivt vil kunne gjennomføre simuleringstreningen, finne egne scenarier og utvikle nye scenarier.

Hva er fordelene med LLEAP?

  Spar tid

LLEAP ser og oppfører seg som en enkelt forent plattform, og reduserer derved tid brukt på trening på flere plattformer. Systemytelser er helintegrert og bruksklart fra en rekke brukersnitt- fra PC-drevne simulatorer til standardiserte pasienter.

 Redusere kostnader

Reduser tid til utvikling av scenarier og innkjøpskostnader til scenaerier. Scenarier designet for LLEAP eller SimPad®-simulatorer kan deles med minimal eller ingen ekstra utviklingstid. Bruk selvlagde scenarier elle SimStore for en standardisert treningsopplevelse som kan reproduseres.

  Øk effektiviteten

LLEAP-grensesnittet er basert på bevist SimMan® 3G-programvare, men inkorporer helt nye funskjoner som raskere, mer intuitiv hendelsesregistrering, automatiske oppdateringer når man er koblet til Internett, og innebygde opplæringsvideoer for å bidra til å forenkle simulering for fakultet og stab..

Effektive systemer leverer effektive simuleringer

Med LLEAP behøver du bare å lære hvordan du bruker en programvareplattform for å kunne drive alle kompatible simulatorer. Scenarier designet for en simulator kan kjøres, uten tilleggsutvikling.

LLEAP vil sparer deg for både tid og penger, noe som betyr at du kan bruke mer tid på det som betyr mest- å levere effektiv simuleringstrening

Mer informasjon

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.