Gå til innhold

Mini Anne

Lær hjerte-og lungeredning hjemme

Tren og lær HLR hjemme

Mer enn en million personer rammes årlig av plutselig hjertestans, hvorav 70 % av tilfellene skjer i hjemmet. Det er familie og venner som oftest bevitner plutselig hjertestans. Det betyr at å bli opplært til å utføre HLR kan bety forskjellen mellom liv og død for en av dine nærmeste. 

Selv om HLR trening organisert i grupper er det mest vanlige, er det noen ganger vanskelig å få til. Derfor har vi utviklet Mini Anne for å imøtekomme et slikt behov og dermed kan alle få tilgang til HLR trening. 

Økt kvalitet ved bruk av TCPR link app

Det er bevist at tilbakemeldinger i sanntid i løpet av HLR treningen, forbedrer resultatene. TCPR Link-appen aktiviserer kameraet ditt for å oppdage bevegelsene dine under HLR treningen og vil guide deg mot riktig kompresjonsfrekvens. Dermed vil du kunne overvåke kompresjonsfrekvensen din - så vel som 'hands-off' tiden. 

 

App Store download icon.png                 Google Play store icon.png

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.