Frivillige organisasjoner

For pasienter som rammes av plutselig hjertestans er det avgjørende å gi tidlig hjertelungeredning (HLR) av høy kvalitet. For hvert minutt  etter plutselig hjertestans reduseres sannsynligheten for overlevelse med 7–10 % per minutt. Når HLR utøves av en tilstedeværende øker muligheten for overlevelse 2–3 ganger sammenlignet med når HLR ikke utføres. Flere liv kan reddes, akkurat som i Inga-Britts historie. [les mer]