Przejdź do treści

LLEAP Fundamentals

Laerdal Learning Application

Licencja LLEAP Fundamentals pozwala na prowadzenie treningu za pomocą trenażerów zadań i standardowych pacjentów z wykorzystaniem symulowanego monitora pacjenta.

Znaczenie odgrywania ról i uczenia partnerskiego

LLEAP Fundamentals daje uczestnikom szkolenia możliwość prowadzenia niezależnego treningu partnerskiego, bez wsparcia dodatkowego personelu dydaktycznego.

Dzięki standardowym scenariuszom LLEAP Fundamentals może prowadzić uczestnika szkolenia przez sesję treningową. Jakość pracy uczestnika szkolenia może być obserwowana przez jego partnerów i może być zapisywana w dzienniku w celu przeprowadzenia podsumowania.  Takie użycie scenariuszy pozwala na łatwy dostęp do kontrolowanego doświadczenia w czasie dogodnym dla wydziału i uczestników szkolenia.

LLEAP Fundamentals może przeprowadzić uczestnika szkolenia przez sesję szkoleniową z wykorzystaniem:

 

Standardowego pacjenta

LLEAP Fundamentals pozwala instruktorom podnieść jakość środowiska treningowego do poziomu interakcji i komunikacji międzyludzkiej.

Symulowany monitor pacjenta może zmieniać parametry życiowe standardowego pacjenta i rejestrować oznaczone stemplem czasowym dane dziennika.

Trenażerów zadań

Partnerzy mogą pracować z trenażerem zadań, a scenariusz LLEAP Fundamentals poprowadzi ich przez symulację.

Zapisywanie zdarzeń w dzienniku pozwala na stworzenie oceny i steruje postępem scenariusza. Uczestnicy szkolenia otrzymują informacje zwrotne natychmiast po zakończeniu scenariusza, a dziennik podsumowania jest dostępny dla instruktora do sprawdzenia.

Monitora

Komputer lub istniejący symulowany monitor pacjenta może rozwinąć symulację.

Można także włączać pliki wideo, obrazy i pytania wielokrotnego wyboru oraz wiele innych elementów do scenariusza i w takiej formie wyświetlać go na monitorze.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.