Przejdź do treści

Jak wdrożyć LLEAP

Laerdal Learning Application

Oprogramowanie LLEAP ujednolica sterowanie wszystkimi symulatorami firmy Laerdal obsługiwanymi za pomocą komputera oraz upraszcza szkolenia oparte na symulacji.

Możemy pomóc wdrożyć LLEAP w następujących etapach:

Pobierz oprogramowanie

LLEAP Lite to nierejestrowana wersja pełnego oprogramowania LLEAP.
Dopóki oprogramowanie jest nierejestrowane, ma pewne ograniczenia. Nie może połączyć się z symulatorem ani monitorem pacjenta.

Jednak pozwala na:

✔ Ćwiczenie obsługi LLEAP na manekinie wirtualnym.

✔ Ćwiczenie wstępnie zaprogramowanych scenariuszy w warunkach biurowych – włącznie ze scenariuszami z SimStore i przypadkami pacjentów.

✔ Rejestrację licencji LLEAP Lite, aby odblokować dalsze funkcje.

Poproś o licencję LLEAP

Aby uzyskać pełną funkcjonalność, można poprosić o licencję LLEAP, aby:

✔ Łączyć się z symulatorem

✔ Łączyć się z monitorem pacjenta

✔ Używać kamery internetowej

✔ Zapisywać sesję

Aby pomóc nam ustalić, czy oprogramowanie LLEAP jest kompatybilne z danym środowiskiem symulacyjnym, prosimy o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego wdrożenia LLEAP i przesłanie go na adreskontaktowy w swoim kraju.

Wówczas będziemy w stanie przygotować ofertę zawierającą wszelki potencjalnie konieczny sprzęt oraz zaplanować wizytę serwisanta terenowego, który przyjedzie i pomoże wdrożyć LLEAP na miejscu.

Kwestionariusz dotyczący wdrożenia LLEAP

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.