En förpackning med sår att lägga på, blodstänk och simulerat blod för att använda på dockor och människor vid simulering av skador enligt BTLS instruktörsmanual.

 • Levereras med skador för 12 patientscenarier
 • 30 sår att lägga på med kardborre som gör det lätt att sätta på och ta bort såren
 • Dilaterad pupill
 • Kontusioner, lacerationer och abrasioner
 • Ryggradsskada
 • Utvidgad halsven
 • Flail chest
 • Frakturer – öppna och stängda
 • Brännskador – första, andra och tredje graden
 • Instucket föremål
 • Öppna bukskador
 • Sticksår
 • In- och utgångshål efter skottskador (liten och stor kaliber)