Lasarettet i Motala: Kommer personalen att få en ökad kompetens i HLR?

Den frågan har Anna Holm, Spec.läkare, Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping, IMH, Institution för medicin och hälsa, Linköpings universitet samt HLR-ansvarig läkare på Universitetssjukhuset i Linköping & Anette Nord, Sjuksköterska, Kardiologiska kliniken, Universitetssjukhuset, Linköping och doktorand vid IMH Linköpings universitet, sökt svar på.

Anna & Anette har i samarbete med Östergötlands utbildningsenhet Clinicum, samt med stöttning från oss på Laerdal, bedrivit en studie på Lasarettet i Motala. Det praktiska momentet i studien avslutas idag, den 6 oktober 2016, och resultatet ska nu sammanställas och analyseras av Anna & Anette. Vi väntar med spänning på resultatet...

 

Quality cardiopulmonary resuscitation (QCPR) – utbildningsintervention i högkvalitativ HLR för sjukvårdspersonal  

Medicinska akutvårdsavdelningar är de vårdavdelningar där flest antal hjärtstopp sker, och enligt Svenska hjärt-lungräddningsregistret är Lasarettet i Motala det sjukhus med flest antal rapporterade hjärtstopp per 100 sjukhusbäddar. -Därför är frågan högst relevant om träning enligt metoden ”low dose, high frequency” är svaret på om hur man på ett effektivt sätt ökar HLR-kompetensen hos vårdpersonal.

Praktiskt genomförande; All vårdpersonal på MAVA (undersköterskor, sjuksköterskor, läkare) bjöds in för att delta i studien och har en gång per arbetspass under en fyra-veckors-period självständigt tränat HLR med feedback i realtid under 2 minuter på en Resusci Anne QCPR. All data har sparats i en SimPad SkillReporter och ska nu sammanställas och analyseras av Anna & Anette. Samtliga deltagare har utfört ett pre-test och ett post-test i HLR (utan feedback-återkoppling), samt besvarat en enkät innan studiestart. Personal på en annan medicinsk sjukvårdsavdelning (GAVA), vid samma sjukhus, har fungerat som kontrollgrupp och genomfört samma  praktiska pre- och post-test, samt enkät, men utan utbildningsintervention där emellan.

Syftet med studien; ”Genom utbildningsinterventionen är vår förhoppning att öka personalens praktiska kunskaper samt egenförmåga inom HLR och därmed bidra till att rädda fler liv. ”