Geneva University Hospital betjener 450.000 borgere og beskæftiger 1.300 læger og 3.400 sygeplejersker. Simulationsprogrammet på University Hospital of Geneva (SIMULHUG) blev etableret i 2007. Dr. Savoldelli, overlæge i anæstesiologi på hospitalet og hoveddrivkraften bag programmet, ønskede at forbedre træningsmetoderne for hospitalets læger, sygeplejersker og medicinstuderende og mente, at simulation var en effektiv måde til forbedring af de individuelle medicinske færdigheder og præstationen af interdisciplinære teams.

At lære af andre

Inden dr. Savoldelli gik i gang med programmet, besøgte han St. Michael's Hospital på University of Toronto og Center for Medical Simulation, Harvard, Cambridge, Massachusetts, hvor simulationstræning allerede var effektivt etableret, for at få en bedre forståelse af processerne ved simulation og for, hvordan man kunne udvikle disse programmer. Med økonomisk støtte fra hospitalsledelsen og faciliteter, der allerede stod klar, tog det kun et år at få SIMULHUG op at køre.

Programmet har et stærkt fokus på den multidisciplinære håndtering af kritiske medicinske situationer, som simuleres med henblik på praktisk træning af deltagerne og instruktørevaluering. Træningen udvides yderligere med omfattende instruktør-ledt debriefing, som gør det muligt for deltagerne af overveje deres handlinger og omsætte dem til forbedret præstation i deres daglige kliniske praksis både på individuelt niveau og som medlemmer af et team.

Træningsudstyr, der bruges til at facilitere SIMULHUG-programmet, omfatter patientsimulatorer: 1 SimMan, 1 SimBaby, 1 SimNewB, 4 Resusci Anne samt en række færdighedstrænere og dukker. Alle scenarier er selvskabte og præprogrammerede, og hidtil er der udviklet mere end 35 forskellige cases. Ca. 250 læger, sygeplejersker og studerende blev trænet i 2008 – det første fulde år. Deltagerne kom fra anæstesiafdelinger, pædiatriske afdelinger og neonatalafdelinger. Programmet er ved at blive videreudviklet, så det vil omfatter skadestuer og intensivafdelinger, traumehold, ambulancepersonale og sygeplejersker fra sengeafsnit.

Simulationstræning gøres obligatorisk

Når man ser fremad, er Schweiz ved at udvikle et nyt, nationalt pensum for postgraduate-træning inden for anæstesi. Simulationstræning vil være en vigtig del af pensumreformen og forventes at blive gjort obligatorisk for anæstesiologer. Nu da SIMULHUG er blevet en succes, stiler Geneva University Hospital efter at blive et regionalt ressourcecenter for medicinsk simulationstræning i Schweiz.